Canvas-guider (no)Instruktørguiden Importeringsverktøy for emnerHvordan kopierer jeg innhold fra et annet Canvas-emne?

Hvordan kopierer jeg innhold fra et annet Canvas-emne?

Du kan kopiere emneinnhold som oppgaver, moduler, sider og diskusjoner fra tidligere Canvas-emner til eksisterende emner.

Dette alternativet lar deg kopiere innhold til eksisterende emner. Du kan kopiere innhold til et nytt emneskall.

Merknader:

  • Emne import inneholder kanskje ikke alt innhold. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se importbegrensningene i Canvas Basics Guide.
  • Det kan ha utilsiktede konsekvenser å Importere et emne flere ganger. Hvis du importerer innhold til et nytt emne, redigerer innholdet i det nye emnet og senere importerer det tidligere innholdet på nytt, overstyrer det importerte innholdet det innholdet som allerede eksisterer.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på «Innstillinger» (Settings)-lenken.

Importere innhold til emne

«Importer innhold til dette emnet» (Import Content into this Course) -knappen.

Klikk på «Importer kursinnhold» (Import Course Content)-tasten.

Velg innholdstype

Importer innhold fra tavlen

Velg alternativet «Kopier et Canvas-emne» (Copy a Canvas Course) i rullegardinmenyen for innholdstype.

Søk etter et emne

Velg institusjon

Velg emnet du ønsker å få tilgang til i rullegardinmenyen for «Søk etter et emne» (Search for a course) [1]. Emnene er sortert alfabetisk ut fra det siste semesteret. Du kan også velge å ta med fullførte emner ved å velge avkrysningsruten fullførte emner [2].

Hvis du vil søke etter et emne etter navn, angi navnet i feltet «Kursnavn» (Course Name) [3]. Klikk på navnet til emnet når det vises.

Merknad: Hvis du har tilgang til mer enn 100 emner, viser søkesiden bare feltet «Kursnavn» (Course Name).

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Velg emne

Hvis du vil importere alt innhold fra emnet, velger du radioknappen «Alt innhold» (All Content) [1].

Hvis du vil velge et bestemt innhold, klikk på radioknappen «Velg bestemt innhold» (Select specific content) [2].

Merknad: Hvis du velger alternativet bestemt innhold, må du velge innholdet du ønsker å importere etter at du har gått gjennom de resterende sidealternativene. Når du begynner å importere innholdet, kan ikke importvalget kanselleres.  

Justere hendelser og forfallsdatoer

Velg emne

Hvis du vil justere forfallsdatoene forbundet med emnehendelser og -oppgaver, klikker du på avkrysningsruten «Juster hendelser og forfallsdatoer» (Adjust events and due dates).

Importere emne

Importere emne

Klikk på «Importer» (Import) -tasten.

Vis nåværende jobber

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en menylinje som viser tiden som gjenstår før importen er fullført [1].

Hvis du valgte å velge et bestemt innhold i emnet, vises nåværende jobb som Venter på Valg [2], som betyr at du må velge innholdet du ønsker å importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Vis innholdet fra enhver fullført import ved å åpne en hvilken som helst lenke i Navigering på emner.