Canvas-guider (no)Instruktørguiden SamtalerHvordan sender jeg en melding til en bruker i et emne i Samtaler som instruktør?

Hvordan sender jeg en melding til en bruker i et emne i Samtaler som instruktør?

I Samtaler kan du sende meldinger til en eller flere brukere i et emne.

Merknader:

  • Du kan for øyeblikket ikke sende meldinger til brukere i flere emner.
  • Du kan også sende en melding til deg selv, men meldinger kan kun vises i mappen Sendte meldinger.
  • Når et emne er avsluttet, kan du ikke lenger sende meldinger til studenter i det emnet.

Åpne innboks

Åpne innboks

I global navigering, klikk på « Innboks » (Inbox).

Lag melding

For å starte en ny melding, klikk på ikonet « komponer » (Compose).

Filtrer emne

Filtrer emne

I emne-rullegardinmenyen velger du emnet hvor du vil sende meldingen. Du kan filtrere etter emnefavoritter [1] eller flere emner [2].

Merknad: Ved filtrering etter «Fullførte emner» (Concluded Courses) [3], kan studenter kun sende meldinger til instruktører (lærere).

Legg til bruker

Legg til bruker

For å legge til bruker, kan du søke etter bruker i feltet «Til» (To) [1], eller du kan bruke emnelisten [2].

Søk etter bruker

Søk etter bruker

For å søke etter bruker, skriv inn brukerens navn i « Til » (To)-feltet. Canvas vil automatisk fylle inn navn som passer til søket. Dersom flere navn vises, bruk piltasten for å velge brukerens navn. Trykk så på enter. Brukerens navn vil vises i «Til»-feltet, og er merket i lyseblå.

Dersom du velger feil bruker, trykk på « Slett » Delete) (På Mac) eller « Tilbake » (Backspace)-knappen (på PC) for å fjerne brukeren.

Du kan også kretse over en brukers navn, og klikke på den hvite x-en for å fjerne brukeren fra listen.

Legg til flere brukere

Fjern mottakernavn

For å sende melding til flere brukere, skriv inn navnene til brukerne i «Til»(To)-feltet.

Merknad: Dersom du har en lang mottakerliste, vil Til-feltet kun vise fem linjer før rulling blir aktivert. Dersom du velger «Send individuelle meldinger» (Send individual messages), vil det bli opprettet individuelle meldinger for hver mottaker.

Bruk emneliste

Bruk emneliste

For å velge en bruker fra emnelisten, klikk på « Adresseboken » (Address Book) [1] ved siden av Til-feltet. Finn brukerens rolle [2], og velg brukerens navn [3] i adresseboken. Navn sorteres etter etternavn.

Bruk pil-ikonet [4] for å navigere tilbake til emnelisten.

Merknader:

  • Brukere med en spesiell rolle vises i emnelisten under rollen som ble konfigurert som en basetype for den spesifikke rollen.
  • Brukere med designerrolle (eller en spesiell rolle med designer som basetypen) vises ikke i emnelisten. Du kan sende meldinger til en emnedesigner ved å skrive navnet i «Til»-feltet.

Legg til flere brukere

Velg flere mottakere

For å sende meldinger til flere brukere i emnelisten, trykk på kommando-tasten (Mac), eller Control-knappen (Windows) og klikk på navnet til hver bruker du vil legge til i meldingen. Å trykke på tastatur-tasten vil holde emnelistevinduet åpent.

Send melding

Send melding

Skriv inn et emne for meldingen i emnefeltet [1].

Dersom du sender en melding til flere brukere, men ikke vil at hver enkelt bruker skal kunne se hvem andre som ble inkludert i meldingen, klikk på «Send en individuell melding til hver mottaker» (Send an individual message to each recipient) [2]. Dersom meldingen inkluderer over 100 mottakere, vil denne boksen bli avkrysset som standard.

Skriv meldingen i meldingsfeltet [3]. Alt innhold blir sendt i ren tekst. Merk at dersom du inkluderer en URL i meldingen, vil den automatisk bli en klikkbar lenke når du har sendt meldingen.

Dersom du inkluderer et vedlegg eller en mediefil, klikk på vedlegg eller mediefil-ikonet [4].

Når du er ferdig, klikk på «Send» knappen(Send) [5].