Canvas-guider (no)Instruktørguiden KonferanserHvordan oppretter jeg en konferanse i et emne?

Hvordan oppretter jeg en konferanse i et emne?

Du kan opprette en konferanse i et kurs for å holde virtuelle kontortider og taler. Konferanseinvitasjoner sendes ut når konferansen er opprettet. For å varsle inviterte om kommende konferanser, kan du opprette emnehendelser i kalenderen.

Konferanser kan opprettes med så mange brukere som nødvendig, men den anbefalte retningslinjen er maks 100 brukere. Du kan opprette flere konferanser som blir oppført i kronologisk rekkefølge, etter datoen de ble opprettet. Den nyeste konferansen som er opprettet vises øverst i listen.

Merk: Å opprette en konferanse er en emne-tillatelse. Hvis du ikke kan opprette en konferanse, har institusjonen begrenset denne funksjonen.

Åpne konferanser.

Åpne konferanser.

I «Navigering på emner» (Course Navigation) klikker du på «Konferanser» (Conferences)-lenken.

Opprette nye konferanser

Opprette nye konferanser

Klikk på «Ny konferanse» (New Conference)-tasten

Legg til konferansedetaljer

Legg til konferansedetaljer

For å opprette en ny konferanse, skriver du inn et navn for konferansen i navnefeltet [1].

Hvis du vil angi en tidsbegrensning for hvor lenge inviterte medlemmer kan delta på konferansen, angir du antall minutter i varighet-feltet [2]. Fristen begynner når verten starter konferansen. Når varigheten er utløpt vil ikke nye deltakere kunne bli med, og konferansen fortsetter inntil den siste personen forlater møterommet eller konferansen, eller konferanse-arrangøren avslutter konferansen.

Hvis du vil aktivere opptaksalternativer for denne konferansen, velger du «Aktiver opptak for denne konferansen» (Enable recording for this conference) [3].

Hvis du ikke vil angi en tidsfrist for konferansen, kan du opprette en langvarig konferanse ved å markere avkrysningsboksen for «ingen tidsbegrensning (for langvarige konferanser)» (No time limit (for long-running conferences))[4].

For å opprette en beskrivelse av konferansen, skriv inn en beskrivelse i beskrivelsesfeltet [5].

Inviter emnedeltakere

Inviter emnedeltakere

Du kan legge til en hvilken som helst bruker fra emnet ditt i konferansen. Når en bruker har blitt invitert, kan imidlertid brukeren ikke fjernes fra konferansen.

Som standard vil alle medlemmer i emnet bli invitert til konferansen.

Merk: Konferanser kan romme så mange brukere som nødvendig, men den anbefalte retningslinjen er maks 100 brukere. Hvis kurset inneholder mer enn 50 personer, må du invitere emnedeltakere individuelt.

Velg enkeltmedlemmer

Velg enkeltmedlemmer

Hvis du vil velge bestemte deltakere i emnet, fjern markeringen i boksen «inviter alle emnedeltakere» (Invite All Course Members) [1]. Velg boksen(e) for individuelle medlemmer som du ønsker å invitere [2].

Oppdater konferanse

Oppdater konferanse

Klikk «Oppdater» (Update)-tasten for å lagre konferanse-innstillingene.

Vis konferanse

Vis din opprettede konferanse