Canvas-guider (no)Instruktørguiden KonferanserHvordan oppretter jeg en konferanse i et emne?

Hvordan oppretter jeg en konferanse i et emne?

Du kan opprette en konferanse i et kurs for å holde virtuelle kontortider og taler. Konferanseinvitasjoner sendes ut når konferansen er opprettet. For å varsle inviterte om kommende konferanser, kan du opprette emnehendelser i kalenderen.

Konferanser kan romme opptil 50 mennesker. Du kan opprette flere konferanser som blir oppført i kronologisk rekkefølge, etter datoen de ble opprettet. Den nyeste konferansen som er opprettet vises øverst i listen.

Merknad: Å opprette en konferanse er en emne-tillatelse. Hvis du ikke kan opprette en konferanse, har institusjonen begrenset denne funksjonen.

Åpne konferanser.

Åpne konferanser.

I «Navigering på emner» (Course Navigation) klikker du på «Konferanser» (Conferences)-lenken.

Opprette nye konferanser

Opprette nye konferanser

Klikk på «Ny konferanse» (New Conference)-tasten

Legg til konferansedetaljer

Legg til konferansedetaljer

For å opprette en ny konferanse, skriver du inn et navn for konferansen i navnefeltet [1].

Hvis du vil angi en tidsbegrensning for hvor lenge inviterte medlemmer kan delta på konferansen, angir du antall minutter i varighet-feltet [2]. Fristen begynner når verten starter konferansen. Når varigheten er utløpt vil ikke nye deltakere kunne bli med, og konferansen fortsetter inntil den siste personen forlater møterommet eller konferansen, eller konferanse-arrangøren avslutter konferansen.

Hvis du vil aktivere opptaksalternativer for denne konferansen, velger du «Aktiver opptak for denne konferansen» (Enable recording for this conference) [3].

Hvis du ikke vil angi en tidsfrist for konferansen, kan du opprette en langvarig konferanse ved å markere avkrysningsboksen for «ingen tidsbegrensning (for langvarige konferanser)» (No time limit (for long-running conferences))[4].

For å opprette en beskrivelse av konferansen, skriv inn en beskrivelse i beskrivelsesfeltet [5].

Inviter emnedeltakere

Inviter emnedeltakere

Du kan legge til en hvilken som helst bruker fra emnet ditt i konferansen. Når en bruker har blitt invitert, kan imidlertid brukeren ikke fjernes fra konferansen.

Som standard vil alle medlemmer i emnet bli invitert til konferansen.

Merknad: Konferanser kan romme opptil 50 mennesker. Hvis kurset inneholder mer enn 50 personer, må du invitere emnedeltakere individuelt.

Velg enkeltmedlemmer

Velg enkeltmedlemmer

Hvis du vil velge bestemte deltakere i emnet, fjern markeringen i boksen «inviter alle emnedeltakere» (Invite All Course Members) [1]. Velg boksen(e) for individuelle medlemmer som du ønsker å invitere [2].

Oppdater konferanse

Oppdater konferanse

Klikk «Oppdater» (Update)-tasten for å lagre konferanse-innstillingene.

Vis konferanse

Vis din opprettede konferanse