Canvas-guider (no)Instruktørguiden KalenderHvordan legger jeg til en avtalegruppe i planleggeren?

Hvordan legger jeg til en avtalegruppe i planleggeren?

Hvis Planlegger er aktivert for din institusjon, kan du opprette avtalegrupper i Planleggeren. Avtalegrupper oppretter et tidsområde hvor studentene kan møte deg. Studentene kan registrere seg for avtaletidspunkter i sine egne kalendere.

Avtaler vises i kalenderen din etter at studenten eller gruppen har reservert en tidsperiode.

Merknader:

  • Hvis brukermedvirkning er begrenset til datoer mellom kursets start og sluttdatoer, kan ikke hendelser i planleggeren redigeres eller slettes etter datoen når emnet slutter.
  • Planleggingsverktøyet er valgfritt. Hvis det ikke allerede er aktivert for kontoen, kontakter du Canvas administrator.
  • For øyeblikket har Planleggeren to alternativer for visning av avtaler. Denne leksjonen er for instruktører med Planlegger-knappen som kalendervisning. Hvis kalenderen din ikke viser Planlegger-knappen i denne leksjonen, kan du kun legge til grupper som kalenderaktivitet.

Åpne kalender

Åpne kalender

Klikk koblingen «Kalender» (Calendar) i Global navigasjon.

Åpne Planlegger

Åpne Planlegger

Klikk på «Planlegger» (Scheduler)-tasten.

Opprett en avtalegruppe

Opprett en avtalegruppe

Klikk på «Opprette avtalegruppe» (Create an appointment group)-tasten.

Opprette navn og plassering

Opprette navn og plassering

Skriv inn navnet på avtalen i feltet [1]. Skriv inn hvor avtalen skal holdes i plasseringsfeltet [2].

Velg kalendere

Velg kalendere

Klikk på «Velg» (Select) «Kalendere» (Calendars) [1]. Velg emne(r) eller seksjon(er) der du vil vise avtalegruppen[2].

Klikk «Ferdig» (Done)-tasten [3] for å lukke kalenderen.

Merknad: Kalenderen kan ikke endres når avtalegruppen er lagret.

Tillate grupperegistrering

Tillate grupperegistrering

Hvis du har opprettet minst ett gruppesett i emnet ditt, kan du få studentene dine til å registrere seg på grupper ved å klikke på sjekkmerket for Få studenter til å registrere seg i grupper [1]. Velg navnet på gruppekategorien du vil bruke for grupperegistreringsprosessen [2].

Merknad: Alternativet «grupper» er bare tilgjengelig hvis du valgte kalenderen for hele emnet. Du kan ikke velge en kalender for en bestemt seksjon fordi Canvas støtter ikke seksjon i grupper for tiden.

Sett avtale tidsperiode:

Sett avtale tidsperiode:

Angi datoen for avtalen i datofeltet [1]. Du kan også velge en dato ved å klikke «Kalender» (Calendar)-ikonet.

Sett tidsperiode for avtalen ved å skrive i tidsperiodefeltet [2]. Du må inkludere minst en tidsperiode.

Du kan dele tidsintervallet i flere tidsperioder ved å angi delingstiden i feltet [3]. Hvis du for eksempel vil opprette tider for 15-minutters møter mellom kl. 14.00 og 17.00, angir du nummeret 15.

For å opprette tidsperiodene, klikker du på «» (Go)-tasten [4].

Endre avtaletidspunktene

Endre avtaletidspunktene

Du kan endre avtaletidspunkter som ble opprettet ved delingen manuelt. Hvis du vil fjerne en avtaletid, klikker du ikonet «Fjern» (Remove).

Merknad: Avtalens dato, tidsrom og timeavtale kan kun endres når avtalegruppen først er lagret. Imidlertid kan ekstra datoer, tidsperioder og timeavtaler legges til den opprinnelige avtalegruppen. Du må opprette minst én tidsperiode for hver avtalegruppe.

Angi avtale-alternativer

Angi avtale-alternativer

Du kan begrense antall brukere som kan melde seg på et tidspunkt ved å klikke «Begrense hver tidsperiode» (Limit each time slot) avmerkingsboksen og skriv inn antall tidsperioder i grensefeltet [1]. Hvis du valgte alternativet for å få studenter til å melde seg i grupper, vil dette feltet vises som «Begrense hver tidsperiode for x grupper» (Limit each time slot for x groups).

For å gjøre timeavtalene offentlig for studentene i kurset, klikk «Tillat studentene å se hvem som har registrert seg for tidsperiode» (Allow students to see who has signed up for time slots)-boksen [2]. Velger du dette alternativet, kan studentene også se kommentarer andre studenter har lagt til i sine avtaler.

Hvis du vil begrense antallet avtaler tilgjengelig, klikker du «Begrense deltakerne til å delta på [nummer] avtale(r)» (Limit participants to attend [number] appointment(s))-boksen[3].

Merknad: Når du bruker alternativet grupperegistrering, trenger bare ett gruppemedlem melde seg på et tidspunkt på vegne av sin gruppe. Hvert medlem i gruppen ser avtalen i sin egen gruppekalender.

Legge til avtaledetaljer

Legge til avtaledetaljer

Hvis du vil legge til informasjon om avtalegruppen, skriver du det inn i detaljer-feltet.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Klikk «Lagre og Publiser» (Save & Publish)-tasten [1], hvis du er klar til å publisere avtalen din for studenter. Hvis du vil gjøre ekstra endringer før publisering, klikker du «Lagre» (Save)-tasten [2].

Vis lagret oppgavegruppe

Publisere diskusjonen

Når avtalegruppen din er lagret som et utkast, vil gruppen vises med grå bakgrunn og viser som ikke publisert [1]. I menyen for Innstillinger [2], kan du redigere avtalegrupper når som helst og publisere avtalegruppen.