Canvas-guider (no)Instruktørguiden KalenderHvordan bruker jeg Kalenderen som instruktør?

Hvordan bruker jeg Kalenderen som instruktør?

Kalenderen er en flott måte å se alt du trenger å gjøre for alle emnene på ett sted. Du kan vise kalenderhendelser etter dag, uke, måned eller saksliste. Kalenderen inkluderer også tilgang til Planleggeren, som er et valgfritt planleggingsverktøy i Canvas.

Åpne kalender

Åpne kalender

Klikk koblingen «Kalender» (Calendar) i Global navigasjon.

Se kalender

Kalenderen inkluderer alle emner og viser informasjon for hvert av dine påmeldte emner og grupper. I navigasjonsfeltet kan du velge å vise kalenderen ut fra uke, måned eller saksliste [1]. Visningen du velger avgjør stilen til kalendervinduet [2]. Som standard vises kalenderen ut fra Måned.

Sidestolpen [3] viser en hurtigvisning av kalenderen, liste over emner og grupper, og udaterte punkter for emner og grupper.

Legg til kalenderpunkter

Legg til kalenderpunkter

Hver kalendervisningen viser alle oppgaver eller hendelser som er blitt lagt til kalenderen. Du kan legge til personlige hendelser når som helst i navigasjonsfeltet ved å klikke på «Legg til» (Add)-knappen. Du kan legge til oppgaver og legge til emnehendelser, og alle brukere kan legge til private hendelser.

Vis kalenderlisten

Hver personlig, emne- og gruppekalender identifiseres av en egen farge som fyller kalendervisningen. Tilknyttet oppgaver for hvert emne eller gruppe vil vises i kalendervisningen for hver kalender [1].

Som standard velges de første 10 emne- og gruppekalenderne, og disse vises i kalendervisningen. Hvis du vil skjule en kalender, klikker du på boksen ved siden av navnet på kalenderen [2]. Kalendere som ikke er aktive i kalendervisningen, er synlige som blekere tekst [3].

Merk: Canvas vil tildele hver kalender en tilfeldig farge med mindre en egendefinert farge er valgt. Hver kalender inneholder 15 standardfarger, men du kan sette inn en Hex-kode for å opprette alle farger måtte ønske. Farger som er fastsatt i emnekort på instrumentbordet oppdateres også i kalenderen.

Vise udatert hendelsesliste

Vise udatert hendelsesliste

Hvis du utvider lenken «Udaterte punkter» (Undated items), vil du få se en liste over hendelser og oppgaver som ikke er daterte. Oppgavene og hendelsene vil være differensiert gjennom ikoner og gjennom den personlige, emne- eller gruppekalenderfargen.

Vis kalenderen ut fra måned

Vis kalenderen ut fra måned

Klikk på pilknappene [1] i månedsvisningen for å flytte fra måned til måned. For å vise hendelser for gjeldende dato, klikk på «I dag» (Today)-knappen [2].

For å se en spesifikk dato, klikk på månedskoblingen [3] og angi en dato i datofeltet [4] eller velg en dato fra kalenderen [5].

Vise oppgaver og hendelser

Oppgaver vises med et ikon ved siden av oppgavetittelen. Ikonet gjenspeiler oppgavetypen: Diskusjon [1], oppgave [2],test [3] eller hendelser [4].

Hvert punkt i kalenderen er fargekodet for å samsvare med emnene eller kalenderne i sidestolpen.

Hvis du vil vise alle detaljene for en oppgave eller hendelse, hold musen over punktet [5].

Kalenderoppgaver kan også være krysset ut [6], som er en enkel måte å holde styr på oppgaver på. Oppgaver krysset ut når forfallsdatoen er over og alle innleveringer har fått karakter.

Vis heldagshendelser

Heldagshendelser viser hendelsesikonet og inkluder ikke en spesifikk hendelsestid [1].

Hvis du ønsker å utvide en heldsgashendelse over flere dager, pek over kanten til hendelsen frem til du ser en sort pil [2]. Dra hendelsen over all nødvendige datoer i gjeldende måned.

Vis variert forfallsdatoer

Vis variert forfallsdatoer

Hvis et kurs har deler eller enkelte elever med varierte for oppgaver, vil du se samme tildelingen vises flere ganger. Avhengig av tildelingoppsettet, kan tildelingen vises på samme dato eller på flere datoer. Studenter vil bare se deres egen forfallsdato.

Vis tilpassede oppgaver og hendelser

Vis tilpassede oppgaver og hendelser

Kalendervisningen kan vise hele oppgaven og hendelsestittelen som del av kalenderoppføringen. Denne kalendervisningen er bare tilgjengelig i månedsvisningen og kan bare aktiveres av institusjonen. Visningen av tilpassede oppgaver og hendelsestitler lar deg se hele kalenderpunktet uten å måtte holde musen over tittelen.

Vis kalenderen ut fra uke

For å vise kalenderen ut fra uke, klikk på «Uke» (Week)-knappen. Ukevisningen viser alle kalenderpunktene ut fra dato og tid. Legg merke til at noen oppgaver kan ha forfallsdato klokken 23:59, noe som vil vises nederst på kalendervisningen.

Vis heldagshendelser

Heldagshendelser vises på toppen av kalenderuken. Disse hendelsene inkluderer ikke et bestemt hendelsestidspunkt.

Som med Månedsvisning, hvis du ønsker å utvide en heldsgashendelse over flere dager, pek over kanten til hendelsen frem til du ser en sort pil. Dra hendelsen over all nødvendige datoer. I ukesvisning, kan du kun dra hendelsen til slutten av den uken som vises.

Vis kalendersakslisten

Vis kalendersakslisten

For å vise alle kalenderpunktene i et sakslisteformat, klikk på «Saksliste» (Agenda)-knappen.

Vis planlegger

Hvis institusjonen din har aktivert Planlegger, kan du få tilgang til Planleggeren på én av to måter.

Hvis kalenderen din har en Planlegger-knapp [1], alle Planlegger-hendelser kan vises og behandles på Planlegger-siden. Du kan legge til avtalegrupper, vise eller redigere avtalegrupper, og fjerne studenter fra avtaler hvis nødvendig.

Hvis kalenderen din ikke inkluderer Planlegger-knapper, behandles Planlegger-hendelser direkte fra hver emnekalender. Du kan legge til en avtalegruppe med Legg til-knappen [2]. Så snart den er opprettet, vil avtalegruppen vises i kalenderen. Du kan også se eller redigere grupper og fjerne studenter direkte fra emnekalenderen.