Canvas-guider (no)Instruktørguiden OppgaverForskjellen mellom forfallsdatoer på oppgaver og tilgjengelighetsdatoer?

Forskjellen mellom forfallsdatoer på oppgaver og tilgjengelighetsdatoer?

I tillegg til å angi forfallsdato for en oppgave kan instruktører angi et bestemt datointervall hvor studenter kan sende inn oppgaven. Disse datoene kalles tilgjengelighetsdatoer. Disse er valgfrie og kan bli satt avhengig av hvordan du vil administrere oppgaven.

I tester, kan tilgjengelighetsdatoer påvirke studentinnleveringer. For mer informasjon, se leksjonen for Tilgjengelighetsdatoer for tester.

Merknader:

 • Nedenfor forfallsdato og tilgjengelighetsdato -feltene, viser Canvas tidssonens dato og tid i henhold til sammenhengen. Hvis du administrerer kurs i en annen tidssone enn din lokale tidssone og oppretter eller redigerer en forfallsdato for en oppgave vises lokaltider for egen referanse.
 • Når flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, valideres kun forfallsdatoer mot lukkede vurderingsperioder. tilgjengelighetsdatoene datoer gjelder ikke

Vis forfallsdato

Vis forfallsdato

Denne forfallsdatoen er dato og klokkeslettet når oppgaven forfaller. Du kan også angi en bestemt tid som en del av datoen.

Hvis ingen tid er satt blir klokkeslettet satt til forhåndsvalgt kl. 23.59 for tidssonen til emnet. Merk at sekunder ikke telles i tidspunktet på forfallsdatoen. For eksempel betyr det at med forfallsdatoens tidspunkt kl. 23.59 blir oppgaven registrert som sen kl. 23.59.01.

Oppgaver som leveres etter forfallsdatoen blir merket som forfalne, og noen instruktører kan trekke poeng for sene innleveringer.  

Forfallsdatoer er ikke nødvendige i Canvas, men de er nyttige ved administrasjon av emnets arbeidsflyt og tidsfrister.

Vis tilgjengelige datoer

Vis tilgjengelige datoer

Hvis du vil opprette et datointervall hvor studenter kan se og sende inn en oppgave, kan du angi tilgjengelighetsdatoer. Tilgjengelighetsdatoer kan også kalles lås datoer.

Tilgjengelig fra [1]: datoen og klokkeslettet da Oppgaver vil bli tilgjengelige for studenter. Hvis ingen tid er satt blir datoen satt til forhåndsvalgt kl. 24.00 for tidssonen til emnet.

Til [2]: datoen og klokkeslettet når studenter ikke lenger kan sende inn oppgaven. Hvis ingen tid er satt blir dette klokkeslettet satt til forhåndsvalgt kl. 23.59 for tidssonen til emnet. Som tidligere påpekt tar Canvas ikke høyde for sekunder så oppgaven vil være stengt kl. 23.59.01.

Når oppgave er publisert vil tomme datofelt for tilgjengelighet gjøre at oppgaven kan sendes inn når som helst gjennom hele kurset. 

Vis oppgavedetaljer

Vis oppgavedetaljer

Etter du lagrer oppgaven kan du vise detaljene for oppgaven. Hvis det er en forfallsdato for oppgaven vises datoen under overskriften Forfall [1]. Hvis det er tilgjengelighetsdatoer vises de under overskriftene tilgjengelig fra og til [2].

Du kan også vise detaljer for alle oppgaver på indekssiden Oppgaver.

Vis riktige svar i tester

Vis riktige svar i tester

I Tester begrenses ikke studenters mulighet til å vise resultater på testen av datoen Til. For eksempel er det mulig du ikke vil at studentene skal kunne vise testresultatene sine etter datoen Til. For å endre dette må du redigere alternativene for testen og begrense testresultatene.

Arbeide med forfalls- og tilgjengelighetsdatoer

Forfallsdatoer og tilgjengelighetsdatoer kan brukes samtidig avhengig av hvordan du vil administrere oppgaven. Her er noen vanlige scenarioer kan du opprette med datoer. Alle eksempler inkluderer en forfallsdato selv om de ikke er obligatoriske for oppgaver.  

Opprett åpen oppgave

Opprett åpen oppgave

Hvis du vil holde en oppgave åpen gjennom hele emnet setter du ikke noen tilgjengelighetsdatoer. Når ingen tilgjengelighetsdatoer er satt kan oppgaven sendes inn av alle brukere frem til emnet slutter.

For eksempel hvis du vil at studenter skal kunne vise og sende inn oppgaven når som helst men belønne de som sender inn før forfallsdatoen angir du kun Forfallsdato.  

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer på den første dagen i emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (etter emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven sen hvis innsendt presis eller etter 20. september kl. 00.00 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven for alle studentinnleveringer på den siste dagen av emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)

Begrens Innlevering tilgjengelig fra-dato

Begrens Innlevering tilgjengelig fra-dato

Hvis du vil hindre at studenter sender inn en oppgave før en bestemt dato angir du en tilgjengelig fra-dato.

Hvis du angir en oppgave som forfaller på 19. september kl. 23:59, men du ønsker ikke at elever sender oppgaven før 9. september kl. 00.00 må du for eksempel angi tilgjengelig fra-datoen som 9 September kl. 00.00.

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer 9. september kl. 00.00 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven sen hvis innsendt presis eller etter 20. september kl. 00.00 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven for alle studentinnleveringer på den siste dagen av emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)

Begrens innlevering inntil-dato

Begrens innlevering inntil-dato

Hvis du vil tillate studenter å sende inn en oppgave inntil en bestemt dato angir du en til-dato. Datoen du angir avhenger av om du vil godta sene innleveringer. Når Til-datoen har passert kan studenter fortsatt vise eller laste ned innleveringene sine og vise enhver innleveringskommentar.

Ingen sene innleveringer – noen instruktører tillater ikke noen sene innleveringer ved å sette Inntil-datoen som Forfallsdato. For eksempel hvis du vil tillate elevene å vise oppgaven til enhver tid med en forfallsdato 19. september kl. 23:59, men du ikke vil godta noen sene innleveringer så angir du Til-datoen som 19. september kl 11:59.  

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer på den første dagen i emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven til alle studentinnleveringer 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)

 

Tillat sene innleveringer – Noen instruktører tillater sene innsendinger innen en bestemt tidsperiode etter forfallsdatoen. Hvis du vil tillate studenter å sende en sen tildeling opp til tre dager etter forfallsdatoen må du for eksempel angi Til-datoen som 22. september kl. 23:59.

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer på den første dagen i emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven sen hvis innsendt mellom 20. september kl. 12.00 og 22. september kl 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven til alle studentinnleveringer 22. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)

 

Merknad: I Tester er funksjonen for automatisk innlevering knyttet til Til-datoen noe som kan påvirke studentinnleveringer. For mer informasjon, se leksjonen for Tilgjengelighetsdatoer for tester.

Begrens datointervall for innlevering

Begrens datointervall for innlevering

Hvis du vil kun tillate elevene å sende inn en oppgave i løpet av en bestemt datoperiode angir du begge tilgjengelighetsdatoene for oppgaven.

For eksempel hvis fristen på en oppgave er 19. september kl. 23:59, men du bare vil at studenter skal kunne sende inn oppgaven mellom 9 september og 22 september og du vil tillate sene oppgaver i 3 dager så angir du Tilgjengelig fra-datoen som 9 september kl. 00.00 og Til-datoen som 22 september kl. 23:59.

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer 9. september kl. 00.00 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven sen hvis innsendt mellom 20. september kl. 12.00 og 22. september kl 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven til alle studentinnleveringer 22. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)