Canvas-guider (no)Instruktørguiden OppgaverHvordan oppretter jeg en Turnitin-oppgave?

Hvordan oppretter jeg en Turnitin-oppgave?

Fra og med 15. mai behandles all Turnitin-dokumentasjon direkte av Turnitin, og dette dokumentet vil fjernes fra Canvas-veiledninger den 4. august. For hjelp med Turnitin, se Turnitin Canvas brukerveiledninger.

Som instruktør, du kan aktivere Turnitin som en del av en ny Canvas-oppgave. Turnitin er aktivert på en per-oppgave-basis i Canvas. Turnitin bruker brukerrollen din for autentisering, og bruker Canvas kontoen til å opprette og administrere oppgaver. Lærerassistenter kan også få tilgang til Turnitin-oppgaver.

Å opprette en Turnitin-oppgave betyr å opprette oppgaven i Canvas, og bekrefte Turnitin-innstillingene. Du finner kanskje at det er best å opprette oppgaven, administrere Turnitin-innstillinger, og deretter publisere oppgaven.

Turnitin LTI inkluderer for øyeblikket noen begrensninger når du oppretter oppgaver:

  • Du kan ikke bruke Turnitin med gruppeoppgaver.
  • Turnitin-oppgaver kan ikke inkludere mer enn én innleveringsdato. Differensierte forfallsdatoer støttes ikke.
  • Turnitin-innleveringer krever minst 20 ord, maksimalt 400 sider og filstørrelse på maksimalt 40 MB.
  • Du kan ikke begrense student innleveringstyper. Som standard tillater Turnitin alltid studenter å sende inn oppgaver som en tekstoppføring eller laste opp en støttet filtype: Tekstfil (*.txt), Microsoft Word (.doc/.docx), Microsoft PowerPoint (.ppt/.pptx), Postcript (.ps), Portable Document Format (PDF), rikt tekstformat (RTF), HyperText Markup Language (html), WordPerfect (.wp), Hangul (.hwp) eller Open Office (.odt/.ods/.odp). De kan også laste opp en oppgave fra Google Drive eller Dropbox. Turnitin tillater ikke studentene å sende inn ikke støttede filtyper.
  • Studentene kan ikke sende inn flere filopplastinger.
  • Hvis du vil bruke en Canvas-rubrikk for oppgaven, må du legge til rubrikken før du stiller inn eksterne verktøy innleveringstype. Opprett oppgaven med andre innleveringstyper, lagre oppgaven legg til rubrikken og deretter rediger oppgaven for å velge det eksterne verktøyet. Studenter kan bare vise Canvas-rubrikker for Turnitin-oppgaver på innleveringsdetaljsiden for oppgaven (når som helst) eller karaktersidene sine (etter at rubrikken har fått et resultat).
  • Hvis du vil at oppgaven skal modereres, må du sette opp den modererte oppgaven før innstilling av eksterne verktøy innleveringstype. Hvis du vil gå tilbake til moderatsiden etter at det eksterne verktøyet er lagt til, åpne oppgaven og legg til /moderate (moderér) etter oppgavens URL-adresse.

 

Merk: Første gang du oppretter en oppgave, må du gå gjennom og godta Turnitin brukeravtalen.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I kursnavigeringen, klikk på « oppgaver » (Assignments).

Legg til oppgave

Legg til oppgave

Klikk på « Legg til oppgave » (Add Assignment)-tasten

Legg til Oppgavedetaljer

Legg til Oppgavedetaljer

Opprett et navn for oppgaven i feltet for oppgavenavn [1]. Angi oppgavedetaljene til studenter i Beskrivelse-feltet [2]. Når studentene ser på oppgaven, vises beskrivelsen øverst på siden. Teksten bør Imidlertid ikke være noe særlig lenge i dette området. Om nødvendig kan du inkludere ekstra instruksjoner for oppgaven som en del av oppgavens Turnitin-innstillinger.

Angi antall poeng for oppgaven [3], velg oppgavegruppe [4] og velg karaktersettingstype fra «Vis karakter som» (Display Grade as)-menyen [5].

Merk: Rich innholdsredigering inkluderer en ordtellingsvisning under det nedre høyre hjørne av tekstboksen.

Velg type innlevering

Velg type innlevering

I nedtrekksmenyen « Type innlevering » (Submission Type) velger du alternativet « Eksterne verktøy » (External Tool).

Merk: Hvis du vil bruke en Canvas-rubrikk for oppgaven, må du legge til rubrikken før du stiller inn eksterne verktøy innleveringstype. I tillegg, hvis du vil bruke moderert vurdering, må du definere moderert vurdering før innstilling av innleveringstype for eksterne verktøy.

Finne eksterne verktøy

Finne eksterne verktøy

Klikk på « Finn » (Find)

Konfigurer Eksterne verktøy

Konfigurer Eksterne verktøy

Klikk på verktøyet Turnitin LTI [1]. Klikk « Velg » (Select)-tasten [2].

Merk: Avkrysning av Last i en ny fane -boksen er ikke anbefalt for Turnitin-oppgaver

Rediger forfalls- og tilgjengelighets-datoer

Rediger forfalls- og tilgjengelighets-datoer

Sett forfalls- eller tilgjengelighets-datoer for oppgaven. Disse datoene vises i hele Canvas som vanlige oppgaver.

Som standard vil Canvas angi oppgavedatoer for alle i emnet [1]. Lag en forfallsdato for oppgaven i feltet « Forfallsdato » (Due Date) [2]. Forfallsdatoen fylles allerede for deg hvis du har opprettet et oppgaveskall, men du kan endre den om nødvendig. Du kan også legge til tilgjengelighets-datofelt [3].

Merknader:

  • Hvis du angir en til-dato for oppgaven, kan ikke studentene få tilgang til LTI verktøyet for å se sine tilbakemeldinger.
  • Avhengig av LTI konfigurasjonen kan datoer opprettet i oppgaven bli sendt tilbake til Turnitin. Husk å bekrefte datoene i oppgavens Turnitin-innstillinger.
  • Differensierte forfallsdatoer synkroniseres ikke med Turnitin, så en oppgave kan bare ha ett sett med forfallsdatoer.

Lagre Oppgave

Lagre Oppgave

Klikk på « Lagre & publiser » (Save & Publish)-tasten.

Vis oppgave

Vis oppgave

Vis din oppgave som er opprettet med Turnitin. Oppgaven er standardisert til oppgave-innboksen

Når oppgaven er opprettet, må du også bekrefte Turnitin-innstillingene. Ellers får ikke studentene tilgang til oppgaven, selv ikke når oppgaven er publisert i Canvas.

Merk: Turnitin LTI følger størrelsen på nettleservinduet. Din visning av Turnitin LT kan variere fra bildene vist i dette steget.