Canvas-guider (no)Instruktørguiden OppgaverHvordan administrer jeg Turnitin-oppgaver?

Hvordan administrer jeg Turnitin-oppgaver?

Fra og med 15. mai, behandles all Turnitin-dokumentasjon direkte av Turnitin, og dette dokumentet fjernes fra Canvas-veiledninger den 4. august. For hjelp med Turnitin, se Turnitin Canvas brukerveiledninger.

Turnitin er den ledende akademisk plagiat detektoren, benyttes av lærere og studenter for å unngå plagiat og sikre faglig integritet. Institusjonen din har muligens en Turnitin-konto du kan bruke til å opprette Turnitin oppgaver for studentene dine.

Canvas bruker Turnitin LTI for oppgave-innleveringer, som lar deg administrere alt Turnitin-innhold og alle Turnitin-innstillinger i Canvas. LTI støtter også OriginalityCheck, GradeMark og PeerMark. For mer informasjon om verktøyet Turnitin LTI, se LTI samordningsmanual for instruktører på «Turnitin LTI siden» (Turnitin LTI page).

Turnitin innlogging: På Turnitin LTI-siden, autentiserer student-, instruktør- og lærerassistentroller. Du trenger ikke opprette en separat Turnitin-konto for å få tilgang til Turnitin i Canvas. Turnitin sin nettside er separat fra Turnitin LTI i Canvas. Innleveringer og funksjoner kan variere mellom verktøyene. For eksempel, hvis du velger å bruke Turnitin-nettsiden, vil du måtte bruke funksjonen for å tilbakestille passord for å opprette et passord på grensesnittet til Turnitin.

Studentinnleveringer: Når du har opprettet og publisert oppgaven, sender studentene inn oppgaven direkte i Canvas. Vær oppmerksom på at student-visningen ikke støtter Turnitin-oppgaver som en Test-student.

Emnekopier: Hvis du kopierer en Turnitin oppgave fra et annet emne, må du reaktivere eksterne verktøy -type innlevering for hver oppgave, ellers vil ikke oppgaven bli koblet til Turnitin.

Avvik meldinger: Turnitin kan noen ganger generere en avviksmelding om statusen for en innlevering. Hvis en innlevering inneholder et avvik, kan du vise meldingen ved å kretse over Turnitin-ikonet. Hvis filen ikke blir sendt tilbake til Turnitin, kan du laste ned student-innleveringen og laste den opp på nytt til Turnitin. Hvis du har spørsmål, kontakt Canvas administrator.

Merk: Turnitin LTI følger størrelsen på nettleservinduet. Din visning av Turnitin LTI kan variere fra bildene vist i denne leksjonen.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I kursnavigeringen, klikk på « oppgaver » (Assignments).

Åpne oppgave

Åpne oppgave

Turnitin-oppgaver vises på samme måte som ikke-Turnitin-oppgaver på oppgave-indeks siden. For å skille mellom oppgavetyper, kan du inkludere en modifikator i oppgavenavnet eller opprette oppgaven i en separat oppgavegruppe.

Vis Turnitin-oppgaver

Turnitin-oppgaver inkluderer Oppgave-Innboksen [1] hvor studentens innleveringer kan sees for oppgaven, og en lenke til Turnitin-oppgave innstillinger [2].

Sidepanelet inneholder en tast for å vise oppgave innstillingene [3] og vise oppgaven i SpeedGrader [4].

Vis oppgavemeny

Turnitin LTI følger størrelsen på nettleservinduet.

For å adgang Turnitin-alternativene i mindre vindusstørrelser, klikker du «Meny» (Menu).

Vis oppgave-Innboks

I oppgave-innboksen, kan du vise alle innleveringer som er sendt inn av studentene. Du kan vise innleverings- tittel og forfatter [1], datoen innleveringen ble lastet opp [2] og oppgave-innleverings administreringsverktøy [3].

Administrere innboks

I «søk» (Search)-feltet [1] kan du søke etter innlevering av en oppgave.

I «last ned alle» (Download All)-menyen [2] kan du laste ned et Excel-regneark med karakterrapport, innsendingsliste, originale filer, standard PDF-filer og Grademark-PDF-filer for alle innleveringer.

For å laste ned filer for en enkelt student, klikker du på boksen ved siden av studentens navn [3]. I menyen «Nedlasting valgt» (Download Selected) [4] kan du se antall studenter som er valgt. Klikk på menyen og last ned den valgte studentens originale fil, standard PDF eller GradeMark PDF.

Administrer oppgaveinnlevering

Administrer oppgaveinnlevering

For hver oppgaveinnlevering kan du karaktersette oppgaven i Turnitin [1], vise «Originalitetsrapporten» (Originality Report) [2], laste ned oppgaveinnleveringen [3] og slette innleveringen [4]. I «Alternativer» (Options)-menyen kan du laste ned oppgave innleveringen [3] og slette innleveringen [4].

Sletting av innleveringen tillater studenten å sende oppgaven på nytt, selv om ny innsendelse ikke tillates.

Hvis du tillater ny innsending av oppgave som en del av «Originalitetsrapport» (Originality Report)-rullegardinmenyen i Turnitin-innstillinger, vises et blått opplastings-ikon [1]. Hvis du ser et grått opplastings-ikon [2], er ny innsending av oppgave enten deaktivert i Turnitin-innstillinger eller forfallsdatoen er overskredet, fordi ny innsending tillates bare frem til forfallsdatoen. Dersom en oppgave leveres på ny, vil alle karakterer og kommentarer assosiert med den opprinnelige innleveringen slettes. Levere Turnitin-oppgaver på ny kan ta opp til 24 timer å prosessere.

Vis Turnitin-innstillinger

Vis Turnitin-innstillinger

I Innstillinger-menyen kan du administrere Turnitin-innstillingene direkte i oppgaven. Turnitin-innstillinger må være opprettet eller bekreftet før studenter kan vise oppgaven. Lær mer om Turnitin-innstillinger.

Vis sidepanel

Vis sidepanel

I sidepanelet kan du administrere Turnitin-oppgaven i Canvas.

Hvis du vil redigere innstillingene for oppgaven, klikk «Rediger oppgave-innstillinger» (Edit Assignment Settings )-tasten [1]. I Redigere en oppgave kan du endre alle innstillinger for oppgaven som du angir når du oppretter Turnitin-oppgaven. Redigering av oppgaven lar deg også publisere oppgaven til studenter.

Hvis du vil vise eller karaktersette innleveringen i SpeedGrader, klikk SpeedGrader-tasten [2].

Merk: Du kan også publisere oppgaven i oppgaveindeks-siden ved å klikke Publiser-ikonet ved siden av oppgaven.