Canvas-guider (no)Instruktørguiden OppgaverHvordan forandrer jeg Turnitin-innstillingene for en oppgave?

Hvordan forandrer jeg Turnitin-innstillingene for en oppgave?

Som del av en Turnitin-oppgave, må du angi innstillingene som er tillatt for studentinnleveringer. Turnitin-innstillingene må være opprettet eller bekreftet før studenter kan se oppgaven.

LTI omfatter for øyeblikket noen begrensninger i Turnitin-innstillingene:

  • Som standard tillater Turnitin alltid studenter å sende inn oppgaver som en tekstoppføring eller å laste opp filer som kan generere Originalitetrapporter: Tekst(.txt), Microsoft Word (.doc/.docx), Microsoft PowerPoint (.ppt/.pptx/.pps/.ppsx), Microsoft Excel (.xls/.xlsx), Postcript (.ps/.eps), Portable Document Format (.pdf), Rich Text Format (.rtf), HyperText Markup Language (.html), WordPerfect (.wpd), Hangul (.hwp), og Open Office Text (.odt). De kan også laste opp en oppgave fra Google Drive eller Dropbox. I Turnitin-innstillingene, kan du også la studenter sende inn enhver fil som er mindre enn 40 MB, inneholder minst 20 ord og er mindre enn 400 sider.
  • Oppgaver følger Turnitin-innstillingene for å sende inn på nytt; de tillater ikke automatisk innsending på nytt slik som vanlige Canvas-oppgaver.

Merknad: Turnitin LTI følger størrelsen på nettleservinduet. Din visning av Turnitin LTI kan variere fra bildene vist i denne leksjonen.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I kursnavigeringen, klikk på « oppgaver » (Assignments).

Åpne oppgave

Klikk på navnet på oppgaven.

Åpne innstillinger

For å åpne Turnitin-innstillingene klikk på fanen « Innstillinger » (Settings).

Merknad: Om du valgte å laste ned dette verktøyet i en ny fane da du laget eller editerte oppgaven, åpne Turnitin-innstillingene ved å klikke last inn [oppgavenavnet] i et nytt vindu knappen.

Vis oppgavemeny

Turnitin LTI følger størrelsen på nettleservinduet.

For å åpne Turnitin-innstillingene i mindre vindusstørrelser, klikk på knappen « Meny » (Menu) [1] og velg alternativet « Innstillinger » (Settings)[2].

Vis Turnitin-innstillinger

Vis Turnitin-innstillinger

Hvis du har tatt med en beskrivelse i oppgaven, vises beskrivelsen øverst på siden [1]. Hvis du ønsker å ta med ytterligere instruksjoner, kan du angi dem i feltet « Instruksjoner » (Instructions)[2]. Instruksjonene vises for studentene i fanen «Oppgaveoppsummering» (Assignment Summary).

For å begrense innleveringer til filer som Turnitin kan sjekke for originalitet eller å utvide innleveringer til å inkludere alle filer, bruk «Tillat innlevering av enhver filtype?» (Allow submission of any file type?) radioknapper [3].

  • Hvis du velger « Ja » (Yes)-knappen, kan alle filer sendes inn som er mindre enn 40 MB, inneholder minst 20 ord og er mindre enn 400 sider.
  • Hvis du velger « Nei » (No)-knappen, vil Turnitin bare akseptere filer som oppfyller de samme filkravene og generere Originalitetrapporter, noe som omfatter følgende filtyper: Tekst(.txt), Microsoft Word (.doc/.docx), Microsoft PowerPoint (.ppt/.pptx/.pps/.ppsx), Microsoft Excel (.xls/.xlsx), Postcript (.ps/.eps), Portable Document Format (.pdf), Rich Text Format (.rtf), HyperText Markup Language (.html), WordPerfect (.wpd), Hangul (.hwp), og Open Office Text (.odt). Filer kan også lastes opp fra Google Drive eller Dropbox.

 

Turnitins start- og forfallsdatoer kan synkroniseres med Canvas. Hvis datoene avviker datoene opprettet i oppgaven, kan du justere dem ved hjelp av kalenderikonet [4]. Hvis oppgaven ikke inkluderer en Tilgjengelig fra-dato, fastsetter Turnitin datoen en dag før den datoen oppgaven ble opprettet. Utsendelsesdatoen for tilbakemeldinger dateres automatisk til forfallsdatoen. Hvis det ikke er fastsatt noen forfallsdato, dateres forfallsdatoen og utsendelsesdatoen for tilbakemeldinger automatisk en uke etter at oppgaven ble opprettet.

For å se valgfrie innstillinger for Turnitin, klikk på lenken « Valgfrie innstillinger » (Optional settings)[5].

Vis valgfrie innstillinger

Vis valgfrie innstillinger

Turnitin lar deg spesifisere ytterligere innstillinger i Turnitin.

For å tillate sene innleveringer velger du radioknappen « Ja » (Yes) eller « Nei » (No) for «Tillat sene innleveringer» (Allow late submissions)[1]. Dette alternativet fastsetter om du tillater innleveringer etter forfallsdatoen. Hvis du velger « Ja » (Yes)-knappen, kan studentene sende inn en oppgave etter forfallsdatoen hvis de ikke allerede har sendt en inn. Hvis du velger « Nei » (No)-knappen, kan studentene ikke sende inn oppgaven etter forfallsdatoen.

For oppgavesammenligninger [2] velger du avmerkingsboksene til kildene du ønsker å bruke når du sammenligner oppgaveinnleveringer.

I menyen « Generering og ny innlevering av originalitetrapport » (Originality Report generation and resubmission) [3], kan du velge når studentene kan se originalitetsrapporter og om de kan sende inn oppgaven sin på nytt til Turnitin. Velg alternativet du vil tillate for studenter med hensyn til å sende inn oppgaver:

  • Generer rapporter umiddelbart (det er ikke tillattå sende inn på nytt)
  • Generer rapporter umiddelbart (det er tillatt å sende inn på nytt frem til forfallsdatoen)
  • Generer rapporter på forfallsdatoen (det er tillatt å sende inn på nytt frem til forfallsdatoen)
Vis alternativer for arkiv og originalitetsrapport

Hvis du vil utelate ressurser, kan du velge Ja- eller nei-radioknappen ved siden av det passende alternativet [1].

Hvis du vil la studenter se Originalitetrapporter [2], velg radioknappen « Ja » (Yes) eller « Nei » (No). Hvis du velger « Ja » (Yes)-knappen, viser Turnitin Originalitetrapporten i henhold til alternativet du tidligere fastsatte i rullegardinmenyen for Originalitetrapporten .

I menyen « Innleveringer til denne rapporten vil bli lagret i » (Submissions to this assignment will be stored in) [3], velger du om innleveringen skal lagres i vanlige lageret for oppgaver eller ikke lagres i det hele tatt.

Merknad: Hvis du oppretter en kladdeoppgave, er det mulig at du ikke ønsker at Turnitin skal lagre innleveringen.

Alternativer for fagfellemerking og rubrikk

Hvis du vil legge oppgaver som skal vurderes av medstudenter til denne oppgaven [1], velg radioknappen Ja eller Nei. Hvis du velger Ja, kan du ikke fjerne oppgaver som skal vurderes av medstudenter når du har lagret oppgaven. For mer informasjon om oppgaver som skal vurderes av medstudenter, se brukerhåndboken for LTI-instruktør på Turnitins LTI-side.

Hvis du vil legge en Turnitin-rubrikk ved oppgaven, velger du en rubrikk fra rubrikkmenyen [2].

Hvis du vil lagre alternativene for Turnitin-innstillingene som standardinnstillinger for fremtidige oppgaver [3], velg Ja- eller Nei-radioknappen.

Send inn innstillinger

Send inn innstillinger

Klikk på « Send inn » (Submit)-tasten.