Canvas-guider (no)Instruktørguiden OppgaverHvordan forandrer jeg Turnitin-innstillingene for en oppgave?

Hvordan forandrer jeg Turnitin-innstillingene for en oppgave?

Fra og med 15. mai, behandles all Turnitin-dokumentasjon direkte av Turnitin, og dette dokumentet fjernes fra Canvas-veiledningene den 4. august. For hjelp med Turnitin, se Turnitin Canvas brukerveiledninger

Som del av en Turnitin-oppgave, må du angi innstillingene som er tillatt for studentinnleveringer. Turnitin-innstillingene må være opprettet eller bekreftet før studenter kan se oppgaven.

LTI omfatter for øyeblikket noen begrensninger i Turnitin-innstillingene:

  • Som standard tillater Turnitin alltid studenter å sende inn oppgaver som en tekstoppføring eller å laste opp filer som kan generere Originalitetrapporter: Tekst(.txt), Microsoft Word (.doc/.docx), Microsoft PowerPoint (.ppt/.pptx/.pps/.ppsx), Microsoft Excel (.xls/.xlsx), Postcript (.ps/.eps), Portable Document Format (.pdf), Rich Text Format (.rtf), HyperText Markup Language (.html), WordPerfect (.wpd), Hangul (.hwp), og Open Office Text (.odt). De kan også laste opp en oppgave fra Google Drive eller Dropbox. I Turnitin-innstillingene, kan du også la studenter sende inn enhver fil som er mindre enn 40 MB, inneholder minst 20 ord og er mindre enn 400 sider.
  • Oppgaver følger Turnitin-innstillingene for å sende inn på nytt; de tillater ikke automatisk innsending på nytt slik som vanlige Canvas-oppgaver.

Merk: Turnitin LTI følger størrelsen på nettleservinduet. Din visning av Turnitin LTI kan variere fra bildene vist i denne leksjonen.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I kursnavigeringen, klikk på « oppgaver » (Assignments).

Åpne oppgave

Åpne oppgave

Klikk på navnet på oppgaven.

Åpne innstillinger

For å åpne Turnitin-innstillingene klikk på fanen « Innstillinger » (Settings).

Merk: Om du valgte å laste ned dette verktøyet i en ny fane da du laget eller editerte oppgaven, åpne Turnitin-innstillingene ved å klikke last inn [oppgavenavnet] i et nytt vindu knappen.

Vis oppgavemeny

Turnitin LTI følger størrelsen på nettleservinduet.

For å åpne Turnitin-innstillingene i mindre vindusstørrelser, klikk på knappen « Meny » (Menu) [1] og velg alternativet « Innstillinger » (Settings)[2].

Vis Turnitin-innstillinger

Vis Turnitin-innstillinger

Hvis du har tatt med en beskrivelse i oppgaven, vises beskrivelsen øverst på siden [1]. Hvis du ønsker å ta med ytterligere instruksjoner, kan du angi dem i feltet « Instruksjoner » (Instructions)[2]. Instruksjonene vises for studentene i fanen «Oppgaveoppsummering» (Assignment Summary).

For å begrense innleveringer til filer som Turnitin kan sjekke for originalitet eller å utvide innleveringer til å inkludere alle filer, bruk «Tillat innlevering av enhver filtype?» (Allow submission of any file type?) radioknapper [3].

  • Hvis du velger « Ja » (Yes)-knappen, kan alle filer sendes inn som er mindre enn 40 MB, inneholder minst 20 ord og er mindre enn 400 sider.
  • Hvis du velger « Nei » (No)-knappen, vil Turnitin bare akseptere filer som oppfyller de samme filkravene og generere Originalitetrapporter, noe som omfatter følgende filtyper: Tekst(.txt), Microsoft Word (.doc/.docx), Microsoft PowerPoint (.ppt/.pptx/.pps/.ppsx), Microsoft Excel (.xls/.xlsx), Postcript (.ps/.eps), Portable Document Format (.pdf), Rich Text Format (.rtf), HyperText Markup Language (.html), WordPerfect (.wpd), Hangul (.hwp), og Open Office Text (.odt). Filer kan også lastes opp fra Google Drive eller Dropbox.

 

Turnitins start- og forfallsdatoer kan synkroniseres med Canvas. Hvis datoene avviker datoene opprettet i oppgaven, kan du justere dem ved hjelp av kalenderikonet [4]. Hvis oppgaven ikke inkluderer en Tilgjengelig fra-dato, fastsetter Turnitin datoen en dag før den datoen oppgaven ble opprettet. Utsendelsesdatoen for tilbakemeldinger dateres automatisk til forfallsdatoen. Hvis det ikke er fastsatt noen forfallsdato, dateres forfallsdatoen og utsendelsesdatoen for tilbakemeldinger automatisk en uke etter at oppgaven ble opprettet.

For å se valgfrie innstillinger for Turnitin, klikk på lenken « Valgfrie innstillinger » (Optional settings)[5].

Vis valgfrie innstillinger

Innleveringsinnstillinger og sammenlign med

Turnitin lar deg spesifisere ytterligere innstillinger i Turnitin.

For å tillate sene innleveringer, Kryss av for Tillat sene innleveringer (Allow late submissions) [1]. Hvis alternativet Tillat sene innleveringer er valgt, kan studenter sende inn en oppgave etter tidsfristen hvis de ikke har levert den alt. Hvis dette alternativet ikke velges, kan ikke studenter sende inn oppgaven etter tidsfristen.

Hvis du vil knytte opp en Turnitin-rubrikk til oppgaven, kryss av for Tilknytt rubrikk (Attach a rubric) [2].

For oppgavesammenligninger [3] velger du avmerkingsboksene til kildene du ønsker å bruke når du sammenligner oppgaveinnleveringer.

I nedtrekksmenyen Innleveringsinnstillinger (Submission settings) [4], velg om du vil at innleveringer skal lagres i standard papirlager, eller om den ikke skal lagres i det hele tatt.

Merk: Hvis du oppretter en kladdeoppgave, er det mulig at du ikke ønsker at Turnitin skal lagre innleveringen.

Likhetsrapport og ytterlige innstillinger

I nedtrekksmenyen for likhetsrapport (Similarity Report) [1], du kan velge om studenter kan se originalitetrapporter og om de kan levere inn oppgaven deres i Turnitin. Velg alternativet du vil tillate for studenter med hensyn til å sende inn oppgaver:

  • Generer rapporter umiddelbart (det er ikke tillattå sende inn på nytt)
  • Generer rapporter umiddelbart (det er tillatt å sende inn på nytt frem til forfallsdatoen)
  • Generer rapporter på forfallsdatoen (det er tillatt å sende inn på nytt frem til forfallsdatoen)

Hvis du vil la studenter se likhetsrapporter, kryss av for La studenter se likhetsrapporter (Allow students to view Similiary Reports) [2]. Hvis du lar studenter se likhetsrapporter, Turnitin viser originalitetrapport i henhold til alternativet du anga tidligere i nedtrekksmenyen for Originalitetrapport (Originality Report).

Hvis du vil eksludere ressurser, kan du fjerne krysset i avkrysningsboksen ved alternativet du vil endre [3].

Hvis du vil aktivere PeerMark for oppgaven, kryss av for Aktiver PeerMark (Enable PeerMark) [4]. Hvis du aktiverer dette alternativet, kan du ikke fjerne PeerMark-oppgaver når du lagrer denne oppgaven. For mer informasjon om oppgaver som skal vurderes av medstudenter, se brukerhåndboken for LTI-instruktør på Turnitins LTI-side.

Hvis du vil lagre Turnitin-innstillingene dine som standard for fremtidige oppgaver, kryss av for Lagre disse innstillingene for fremtidig bruk (Save these settings for future use) [5].

Send inn innstillinger

Send inn innstillinger

Klikk på « Send inn » (Submit)-tasten.