Canvas-guider (no)Instruktørguiden OppgaverHvordan oppretter jeg regler for en oppgavegruppe?

Hvordan oppretter jeg regler for en oppgavegruppe?

Når du har lagt til oppgaver i oppgavegruppen, kan du opprette regler for hele oppgavegruppen. Oppgavegruppe-regler bestemmer hvordan Canvas håndterer unntakene du vil opprette for karakterberegninger. En oppgavegruppe kan være vektet eller ikke.

Når du bruker den laveste eller høyeste poengsum-regelen, må en oppgavegruppe inkludere minst et resultat, pluss antall frafalte resultat og antall oppgaver som ikke skal slippes. For eksempel, hvis du har en regel for å slippe tre resultater og en Aldri slippe-oppgave, trenger du fem studentresultater i oppgavegruppen for å få alle de tre laveste eller høyeste resultatene sluppet.

Canvas vurderer hvordan regelen mest negativt eller positivt påvirker studentens samlede resultat. En regel for å slippe laveste poengsum vil fjerne oppgave resultat(er) fra en students gruppe-prosentberegning som fører til best mulig resultat for gruppen. En regel for å slippe høyeste poengsum vil fjerne oppgave resultat(er) fra en students gruppe-prosentberegning som fører til dårligst mulig resultat for gruppen.

I noen tilfeller kan poengverdien vurderes til å være viktigere enn prosentandel resultat når du bestemmer hvilke oppgaver som skal slippes. Instruktøren kan for eksempel angi en regel for å slippe laveste poengsum i en oppgavegruppe, der en student tjener en 100% på en 50-poeng oppgave, 65% på en 100-poeng oppgave og 50% på en 24-poeng oppgave. 50% resultat er den laveste prosentandelen, men 65% resultat vil bli fjernet siden denne handlingen gir studenten et bedre total-resultat for oppgavegruppen enn ved å slippe 50% resultatet.

Flere vurderingsperioder

Hvis emnet ditt inkluderer flere vurderingsperioder, kan du ikke endre oppgavegruppe-reglene når en oppgavegruppe har oppgaver i en lukket vurderingsperiode.

I tillegg, hvis en oppgavegruppe inneholder oppgaver som faller innenfor flere vurderingsperioder, kan karakterer ha utilsiktede konsekvenser under utregning av regler for oppgavegruppe.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I kursnavigeringen, klikk på « oppgaver » (Assignments).

Rediger oppgavegruppe

Klikk på « Innstillinger » (Settings) i rullegardinmenyen [1] for oppgavegruppen. Klikk på « Rediger » (Edit)-lenken [2].

Opprette regler

Opprette regler

For hver oppgavegruppe, kan du opprette en av tre karaktersettings-regler:

  1. Slipp (Ignorer) laveste x resultat for hver student
  2. Slipp (Ignorer) høyeste x resultat for hver student
  3. Aldri slipp en bestemt oppgave

Slipp laveste poengsum

Slipp laveste poengsum

For å slippe et visst antall av de laveste poengsummene, kan du angi tallet i « Laveste poengsum » (Lowest Scores)-feltet. Du kan bruke pilene for å tilpasse tallet.

Slipp høyeste poengsum

Slipp høyeste poengsum

For å slippe et visst antall høyeste poengsummer, kan du angi tallet i feltet « Høyeste poengsum » (Highest Scores). Du kan bruke pilene for å tilpasse tallet.

Aldri slipp oppgave

Aldri slipp oppgave

For å gi Canvas beskjed om aldri å slippe en bestemt oppgave, klikk « Legg til en oppgave » (Add an Assignment)-lenken.

Velg oppgave

Velg oppgave

I nedtrekksmenyen for oppgaver [1], velger du navnet på oppgaven i oppgavegruppen som aldri skal slippes.

Klikk « Legg til en annen oppgave » (Add another assignment)-lenken [2] for å velge en annen oppgave.

Lagre regler

Lagre regler

Når du er ferdig med å legge til regler, klikker du « Lagre » (Save)-tasten.

Vis regler for oppgavegruppe

Vis regler for oppgavegruppe

På verktøylinjen til oppgavegruppen viser Canvas antall regler tilordnet gruppen [1]. Krets over lenken for å vise reglene [2].