Canvas-guider (no)Instruktørguiden OppgaverHvilke oppgavetyper kan jeg lage i et emne?

Hvilke oppgavetyper kan jeg lage i et emne?

Canvas støtter fem oppgavetyper: Oppgaver, Diskusjoner, Tester, eksterne verktøy og ikke-karaktersatte.

Som instruktør, kan du velge en oppgavetype når du oppretter et oppgaveskall. Du kan imidlertid også opprette oppgaver innen en oppgavetype ved å besøke hver type sin respektive indeksside.

Oppgave

Oppgave

En «oppgave» (Assignment) er en Canvas-oppgave som kan sendes inn elektronisk via tekstinnskriving, filopplasting, medieopptak, Google Docs, URL-er eller Canvas-sider. Denne oppgaven vises på indekssiden for Oppgaver, karakteroversikten (bare karaktersatte), kursoversikten og på brukernes instrumentbord (bare karaktersatte).

Oppgaver kan tildeles enkelte elever, grupper eller seksjoner.

Finn oppgaver

Brukere kan gjenkjenne oppgaver med oppgaveikonet gjennom hele Canvas.

Diskusjon

Diskusjon

En Diskusjon er en Canvas-oppgave som vil karaktersette studentens svar på diskusjonsemner. Denne oppgaven vises på indekssiden for Oppgaver (bare karaktersatte), indekssiden for Diskusjoner, karakteroversikten (bare karaktersatte), kursoversikten og på brukernes instrumentbord (bare karaktersatte).

Diskusjoner kan tildeles enkelte elever, grupper eller seksjoner.

Finn diksusjoner

Brukere kan gjenkjenne diskusjoner med Diskusjon-ikonet gjennom hele Canvas.

Test

Test

En test er en Canvas-oppgave som kan brukes til å gjennomføre en spørreundersøkelse eller vurdere en students forståelse av emneinnhold. Denne oppgaven vil vises på indekssiden for Oppgaver (bare karaktersatte), indekssiden for Tester, karakteroversikten (bare karaktersatte), kursoversikten og på brukernes instrumentbord (bare karaktersatte).

Tester kan tilordnes individuelle studenter eller seksjoner; de kan ikke tilordnes grupper.

Finn tester

Brukere kan gjenkjenne tester med Test-ikonet gjennom hele Canvas.

Eksternt verktøy

Eksternt verktøy

Et «Eksternt verktøy» (External Tool) er en oppgave som benytter LTI-teknologi til å lenke til et tredjeparts program eller nettside. Denne oppgaven vises på indekssiden for Oppgaver, karakteroversikten (bare karaktersatte), kursoversikten og på brukernes instrumentbord (bare karaktersatte).

Eksterne verktøy må konfigureres i emnet ditt før de kan legges til som en oppgave. Lær hvordan finne eksterne verktøy for bruke de som oppgaver.

Eksterne verktøy kan tilordnes individuelle studenter eller seksjoner, og kan ikke tilordnes grupper.

Finn eksterne verktøy

Eksterne verktøy-oppgaver identifiseres som oppgaver, som brukere kan gjenkjenne med Oppgave-ikonet.

Ikke karaktersatt

Ikke karaktersatt

«Ikke karaktersatt» (Not Graded) er en Canvas-oppgave med forfallsdato, men ingen poeng eller karakterer gis for å fullføre oppgaven. Denne oppgavetypen kan også brukes som treningsoppgaver. Denne oppgaven vises på indekssiden for Oppgaver, kursoversikten og på brukernes instrumentbord.

Ikke-karaktersatte oppgaver kan tilordnes individuelle studenter eller seksjoner, men kan ikke tilordnes grupper.

Finn ikke vurderte oppgaver

Ikke-karaktersatte oppgaver identifiseres også som oppgaver.