Canvas-guider (no)Instruktørguiden OppgaverHvordan legger jeg til en oppgavegruppe i et emne?

Hvordan legger jeg til en oppgavegruppe i et emne?

Med oppgavegrupper kan du organisere oppgavene i emnet ditt.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I kursnavigeringen, klikk på «oppgaver» (Assignments).

Legg til oppgavegruppe

Legg til oppgavegruppe

Klikk på «Legg til gruppe» (Add Group)-tasten.

Opprett oppgavegruppe

Opprett oppgavegruppe

Skriv oppgavegruppenavn i feltet «Gruppenavn» (Group Name) [1]. Hvis du ønsker å vekte den endelige karakteren for studenter som bruker oppgavegrupper, vil prosentandelen vises i «% av totalkarakter» (% of total grade)-feltet [2].

Merknad: Du må opprette oppgavegrupper før du kan tildele prosenter til hver gruppe.

Lagre oppgavegruppe

Lagre oppgavegruppe

Klikk på «Lagre».

Vis oppgavegruppe

Vis oppgavegruppe

Vis oppgavegruppen din

Læ’r hvordan du oppretter oppgaveskall og oppgaver for oppgavegruppen.  

Administrer oppgavegruppe

Administrer oppgavegruppe

For å administrere en oppgavegruppe, klikk på gruppens «Innstillinger» (Settings)-rullegardinmeny [1].

Hvis du vil redigere oppgavegruppen, klikker du på «Rediger» (Edit)-tasten [2]. Du kan redigere oppgavegruppe-navn og vektet prosent (hvis aktuelt). Når du har lagt oppgaver til i gruppeoppgaven, kan du også redigere oppgavegruppen for å sette gruppeoppgave-regler.  

For å slette oppgavegruppen, klikker du på «Slett» (Delete)-tasten [3].

Slett gruppe

Slett gruppe

Hvis du ønsker å slette en oppgavegruppe med oppgaver, vil Canvas spørre deg om du vil slette oppgavene (standard) [1] eller flytte oppgavene til en annen gruppe [2]. Når du er ferdig, klikk på «Slett Gruppe» (Delete Group)-tasten [3].

Flytt oppgavegruppe

Flytt oppgavegruppe

Hvis du har mer enn én oppgavegruppe, kan du endre rekkefølgen i oppgavegruppen ved å dra og slippe oppgavegruppen [1]. Du kan også flytte en oppgavegruppe i gruppeinnstillingene. Klikk på gruppens «Innstillinger» (Settings)-ikon [2], og klikk på «Flytt til...» (Move To...)-alternativet [3].

Alternativer for flytting av oppgavegruppe

Velg hvor du ønsker å flytte oppgavegruppen. Du kan plassere den før [1] en annen gruppe eller nederst [2] på listen. Klikk på «Lagre» (Save)-tasten [3].