Canvas-guider (no)Instruktørguiden OppgaverHvordan oppretter jeg et oppgaveskall i en oppgavegruppe?

Hvordan oppretter jeg et oppgaveskall i en oppgavegruppe?

Oppgaveskall er plassholdere for oppgaver som bare inkluderer oppgavetype, navn, forfallsdato og poengverdi. Du kan velge å lagre oppgaven som en upublisert oppgave og redigere oppgavdetaljene senere.

Du kan opprette oppgaveskall i en oppgavegruppe på oppgave-indekssiden. Nye emner inkluderer som standard en oppgavegruppe. Hvis du vil legge til oppgavene dine i en annen oppgavegruppe, må du legge til oppgavegrupper før du oppretter et oppgaveskall.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I kursnavigeringen, klikk på « oppgaver » (Assignments).

Legg til oppgave

Klikk på ikonet «Legg til» (Add) i toppteksten i en oppgavegruppe.

Angi oppgavedetaljer

Angi oppgavedetaljer

Angi oppgavetype ved å velge type rullegardinmeny [1], angi oppgavetittelen i «Navn» (Name)-feltet [2], klikk «Kalender» (Calendar)-ikonet for å velge en forfallsdato [3] eller angi en forfallsdato manuelt, og angi antall poeng for oppgaven i poengfeltet [4].

Hvis institusjonen har aktivert integrering av studentinformasjonssystem (SIS), kan du aktivere oppgaven til å synkronisere med SIS ved å merke avkrysningsruten«Sync to SIS» [5].

Lagre Oppgave

Lagre Oppgave

Hvis du vil redigere oppgavedetaljene, klikker du «Flere alternativer» (More Options)-tasten [1].

Hvis du vil lagre oppgaveskallet og redigere detaljene senere, klikk «Lagre» (Save)-tasten [2].

Vis forfallsdato-avvik

Vis emne eller semesterdato -avvik

Forfallsdatoer blir verifisert mot emnedata. Hvis du har angitt en forfallsdato som ikke er tillatt, viser Canvas informasjon om avviket.

Korriger datoen og lagre oppgaven igjen.

Merk: Hvis avviket relaterer seg til en sluttdato for emnet, og emnet ikke inkluderer spesifiserte emnestart- og sluttdatoer, validerer Canvas oppgaven mot termindatoen for emnet.