Canvas-guider (no)Instruktørguiden OppgaverHvordan oppretter jeg et oppgaveskall i en oppgavegruppe?

Hvordan oppretter jeg et oppgaveskall i en oppgavegruppe?

Oppgaveskallene er plassholdere for oppgaver inntil du redigerer oppgavedetaljene. Du kan opprette et oppgaveskall på oppgave-indekssiden. Oppgaveskall lagres som ikke publiserte oppgaver.

Oppgaveskall kan bare opprettes som en del av en oppgavegruppe. Lær hvordan du legger til oppgavegrupper.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I kursnavigeringen, klikk på «oppgaver» (Assignments).

Opprette oppgaveskall

Opprette oppgaveskall

Klikk på ikonet «Legg til» (Add) i toppteksten i en oppgavegruppe.

Angi oppgaveskall-detaljer

Angi oppgaveskall-detaljer

Angi oppgavetype ved å velge type rullegardinmeny [1], angi oppgavetittelen i «Navn» (Name)-feltet [2], klikk «Kalender» (Calendar)-ikonet for å velge en forfallsdato [3] eller angi en forfallsdato manuelt, og angi antall poeng for oppgaven i poengfeltet [4]. Klikk «Lagre og Publiser» (Save & Publish)-tasten [5], hvis du er klar til å publisere oppgaveskallet. Hvis du vil opprette et utkast av oppgaveskallet og publisere det senere, klikk «Lagre» (Save)-tasten [6].

Merknad: Hvis du vil redigere oppgavedetaljene, klikker du «Flere alternativer» (More Options)-tasten [7].

Vis emne eller semesterdato -avvik

Vis emne eller semesterdato -avvik

Hvis du har angitt en dato som er utenfor emnedatoene, viser oppgaven en feilmelding.

Korriger datoen og lagre oppgaven igjen.

Merknad: Dersom emnet ikke inneholder spesifiserte emnestart og -sluttdato, validerer Canvas oppgaven mot termindatoen som er satt for emnet.