Canvas-guider (no)Admin guide InnstillingerHvilke funksjonsvalg er tilgjengelige for en hel Canvas-konto?

Hvilke funksjonsvalg er tilgjengelige for en hel Canvas-konto?

Canvas skaper kontinuerlig nye funksjoner for å forbedre opplevelsen. De aller fleste forbedringene vil bli gjort tilgjengelig som en del av den vanlige oppdateringsyklusen. Noen funksjoner kan endre arbeidsflyten til vanlige aktiviteter i Canvas i løpet av perioden, og vil plasseres i kontoinnstillingene (Account Settings) som et funksjonsvalg (Feature Option). Etter en spesifisert tidsperiode vil noen funksjonsvalg (Feature Options) være standardfunksjoner i Canvas. Lær mer om funksjonsvalg og hvordan aktivere de i « Administrer nye funksjoner »-leksjonen.

Tilgjengelighet av funksjonsvalg(Feature Option)

Funksjonsvalgene (Feature Options) vist i denne leksjonen er tilgjengelig for alle institusjoner og notert i de respektive miljøene (beta eller produksjon). Noen funksjonsvalg må aktiveres av Kundesukessadministratoren din (Customer Success Manager).

Funksjoner for emnenivå(Course-Level Features)

Vennligst merk at alle emnefunksjonsvalg kan aktiveres for en hel konto om nødvendig.

Merk: Noen funksjonsalternativer er kanskje ikke tilgjengelige i underkontoer eller gratis-for-lærer-kontoer. For mer informasjon om tilgjengelige alternativer i gratis-for-lærer-kontoer, se Canvas kontosammenligning PDF.

Aktiver nye SIS-innstillinger for integrering

Nye SIS-innstillinger for integrering

Aktiver nye SIS-innstillinger for integrering må konfigureres med støtten fra din Canvas kundesuksessadministrator (Customer Success Manager, CSM) før det kan aktiveres for din institusjon. Vennligst kontakt din CSM for hjelp.

Aktivere nye SIS-innstillinger for integrering effektiviserer SIS-opplevelsen i Canvas, og lar deg administrere SIS-validering og innstillinger for synkronisering av oppgaver for alle underkontoer og grupper. SIS-innstillinger for integrering vises under kontotinnstillinger.

Nye SIS-innstillinger gjelder for SIS CSV-leverandører som støtter retur av karakterer på oppgavenivå, inkludert PowerSchool PowerTeacher Pro og SIS-leverandører kompatible med OneRoster v.1.1. Disse innstillingene kan også brukes i samsvar med eksisterende Instructure Skyward og PowerSchool (tidligere Karakteroversikt) LTI-baserte integrasjoner.

Disse funksjonene må også brukes med «Tillat gruppe-karaktereksport til SIS»-funksjonsvalget og emnefunksjonvalget «publiser karakterer på SIS».

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 10. april 2017
 • Sluppet i produksjon lørdag 22. april 2017

Spesifikke K-12 funksjoner

Spesifikke K-12 funksjoner

K-12 spesifikke funksjoner (Specific Features) må konfigureres med støtten fra din Canvas kundesuksessadministrator (Customer Success Manager, CSM) før det kan aktiveres for din institusjon. Vennligst kontakt din CSM for hjelp.

K-12 spesifikke funksjoner (Specific Features) tillater deg å vise den globale navigasjonsmenyen (Global Navigation) i K-12 spesifikk branding. Denne funksjonen kan brukes for tilpasning i Theme Editor.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 28. juli 2014
 • Sluppet i produksjon lørdag 16. august 2014

Offentlig emneoversikt

Offentlig emneoversikt

Den offentlige emneoversikten (Public Course Index) lar alle brukere innen en institusjon se institusjonens offentlige emneoversikt i et katalogformat. Denne funksjonen er spesielt hjelpsom for institusjoner som ønsker å vise emner med offentlig innhold. Emner kan legges til den offentlige emneoversikten på emneinnstillingssiden.

Når den er aktivert kan brukere åpne mitt emne-siden (My Courses) og se en link til den offentlige emneoversikten. Brukere kan se alle emner som har blitt listet i den offentlige emneoversikten i et enkelt katalogformat, og finne et emne ved navn, eller de kan sortere emner etter status: offentlig eller åpen påmelding.

Den offentlige emneoversikten er en separat funksjon fra Canvas-katalogen, en "all-in-one" læringsløsning som integrerer med Canvas LMS som et emneregistreringssystem, betalingsgateway og læringsplattform.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 17. november 2014
 • Sluppet i produksjon lørdag 6. desember 2014

Tillat gruppe-karaktereksport til SIS

Tillat gruppe-karaktereksport til SIS

Tillatelse av gruppekaraktereksport fra SIS (Allow Bulk Grade Export to SIS) må konfigureres med støtten fra din Canvas kundesuksessadministrator (Customer Success Manager, CSM) før det kan aktiveres for institusjonen din. Vennligst kontakt din CSM for hjelp.

Tillatelse av karaktereksport fra SIS lar Canvas karakterboken (Canvas Gradebook) dele informasjon med institusjonens eksterne studentinformasjonssystem (Student Information System, SIS). Denne funksjonen kan aktiveres for både konto- og underkontonivåer. Kun oppgaver som er individuelt valgt av instruktøren vil sendes tilbake til SIS. Denne funksjonen gjelder ikke for emner som ikke spesifiserer en SIS-ID i emneinnstillinger (Course Settings).

Dette funksjonsvalget påvirker all studentinformasjonssystemer utenom Skyward (aktiver av et LTI-verktøy) og PowerSchool (aktivert av publiser karakterer på SIS-funksjonsvalget). Hvis funksjonsvalget for aktivering av nye SIS-innstillinger for integrering er aktivert, kreves også Tillat gruppe-karaktereksport til SIS aktivering, uavhengig av institusjonens SIS.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag lørdag 9. januar 2016
 • Sluppet i produksjon lørdag 20. februar 2016

Bruk den nye planleggeren

Bruk den nye planleggeren

Bruk den nye planleggeren må konfigureres med støtten fra din Canvas kundesuksessadministrator (Customer Success Manager, CSM) før det kan aktiveres for din institusjon. Vennligst kontakt din CSM for hjelp.

Bruk av den nye planleggeren integrerer gruppefunksjonaliteten Planlegger-avtaler nærmere i Kalender-arbeidsflyter. Denne funksjonen lar instruktører og studenter få bedre oversikt over og behandle avtalegrupper opprettet for emner.

Dette funksjonsvalget påvirker kun institusjoner som allerede bruker Planleggeren i Kalenderen.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 20. mars 2017
 • Sluppet i produksjon lørdag 1. april 2017

Tillat RTL-brukere å se RTL-grensesnitt

Internasjonal SMS

Å tillate RTL-brukere å se RTL-grensesnitt aktiverer brukere av høyre-mot-venstre (RTL)-språk å se RTL-oppsett gjennom hele Canvas. Når denne funksjonen er aktivert, vil alle brukere som har preferanse med språk til RTL støttet språk, vil se omplasserte navigasjons-elementer og tekst-komponenter.

Detaljer:

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 30. april 2018
 • Sluppet i produksjon lørdag 2. juni 2018

Internasjonal SMS

Internasjonal SMS

Internasjonal SMS må konfigureres med støtten fra din Canvas kundesuksessadministrator (Customer Success Manager, CSM) før det kan aktiveres for din institusjon. Vennligst kontakt din CSM for hjelp.

Internasjonal SMS lar brukere med internasjonale telefonnumre å motta tekstmeldinger fra Canvas. Brukere kan stille varslingspreferanser til å bruke tekstmeldinger for å motta Canvas-oppdateringer.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 28. desember 2015
 • Sluppet i produksjon lørdag 9. januar 2016

Pakk hendelsetitler inn i kalenderens månedsvisning (Calendar Month View)

Pakk hendelsetitler inn i kalenderens månedsvisning (Calendar Month View)

Pakk hendelsetitler inn i kalenderens månedsvisning, som lar kalenderen støtte tekstinnpakning for hendelser og oppgavetitler med lange navn. Når denne funksjonen er aktivert, vil navnet på et kalenderelement lengre enn bredden på datoen pakke innholdet til neste linje. Noen hendelser kan skape ekstra hvit rom mellom kortere hendelser i samme uke som dager med lengre hendelser fordi kalenderinfrastrukturen tvinger et tabellnett for hele raden.

Funksjonsvalget påvirker kalendermånedvisningen for alle brukere i kontoen din.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 11. april 2016
 • Sluppet i produksjon lørdag 23. april 2016

Blueprint emner

Blueprint emner

Blueprint emner gjør det enkelt for administratorer eller designere å distribuere, oppdatere og vedlikeholde kursdesignmaler eller -komponenter på tvers av alle emner eller instruktører. For en individuell institusjon kan Blueprint emner tillate adminer i Canvas å lage innhold og læringsobjekter, låse bestemte innstillinger eller innholdsobjekter, og skyve oppdateringer til alle tilknyttede emner gjennom emnesynkronisering.

Eventuelle objekter som ikke er låst, kan administreres individuelt av en emneinstruktør. Innhold som kan administreres av en instruktør, overskrives ikke når Blueprint emnet synkroniseres med tilhørende emner, og nytt innhold som er opprettet i et tilknyttet emne, påvirkes heller ikke.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 12. juni 2017
 • Sluppet i produksjon lørdag 24. juni 2017

Studentkontekstkort

Studentkontekstkort

Studentkontekstkortet (Student Context Card) lar instruktører, TA-er og administratorer klikke på en students navn hvor som helst i emnet og vise en sidepanel-type overlay som viser raske innblikk og sammenheng om studenten. Kontekstkort gjelder ikke utenfor et emne, som i samtaleinnboksen (Conversations Inbox).

Kontekstkort skal være en enkel oversikt over studentens framgang. Denne funksjonen gjelder kun for studenter; kontekstkort er ikke støttet for brukernavn hvor brukeren har en ikke har en studentrolle.

Konteksten er generert fra karakterer i karakterboka og standard sidevisning og deltakelsesaktivitet i emneanalyse. I kontekstkort, instruktører og TA-er kan se emneaktiviteten fra de siste oppgavene, se studentenes siste innlogging til Canvas, få tilgang til brukerprofilsiden, se deltakelsesaktivitet sammenlignet med andre studenter, og sende en melding direkte til studenten. Brukere med maskeradetillatelser kan raskt være brukeren.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 16. januar 2017
 • Sluppet i produksjon lørdag 18. februar 2017

Ny brukerveiledning

Ny brukerveiledning

Denne funksjonen fjerner maksimal bredde i Canvas, som påvirker Canvas emner. Når aktivert, svarer instrumentbord emnekortene til nettleserens fulle bredde. Avhengig av brukerens nettleseroppløsning, viser instrumentbordemnet mer enn tre emnekort i en enkelt rad. I tillegg kan Canvas i andre funksjonsområder som oppgaver og diskusjoner bruke hele bredden på siden og minimere hvit plass i sidepanelet.

Ny brukerveiledning lar nye instruktører se en veiledning på hvordan man setter opp emner, og hjelper de enkelt konfigurere et emne i Canvas. Når denne funksjonen er aktivert, viser dem en veiledning under hver indeksside for emnenavigering som viser hensikten til siden og hva neste trinnet er. Når veilederen er aktivert, anvendes den på alle Canvas-emner hvor brukeren er påmeldt som instruktør.

Så snart denne funksjonen er aktivert på en konto, vises funksjonsvalget veiledere for emneoppsett under brukerinnstillinger for hver instruktør. Eksisterende instruktører kan se veiledningene for nye emner ved å aktivere dette brukerfunksjonsvalget når som helst. Brukerfunksjonsvalg kan ikke behandles av administratorer.

Når dette funksjonsvalget er aktivert, vises veilederen for nye Canvas-instruktører i nye emner som standard. Nye instruktører defineres som brukere med instruktørroller som opprettes på en konto etter dette funksjonsvalget aktiveres for institusjonen.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 10. april 2017
 • Sluppet i produksjon lørdag 22. april 2017

Eksporter til Tester 2-formatet

Eksporter til Tester 2-formatet

Eksporter til Tester 2-formatet må konfigureres med støtte fra din CSM (Canvas Customer Success Manager) før den kan aktiveres for institusjonen din. Vennligst kontakt din CSM for hjelp.

Eksporter til Tester 2-formatet lar instruktører i en konto eksportere en eksisterende test til det nye Tester LTI-formatet. Denne funksjonen støttes kun for institusjoner som bruker Tester LTI.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 5. februar 2018
 • Sluppet i produksjon lørdag 17. februar 2018

Kriterierekkevidden for rubrikker (Rubric Criterion Range)

Kriterierekkevidden for rubrikker (Rubric Criterion Range)

Kriterierekkevidden for rubrikker (Rubric Criterion Range) gjør at kriterierekkevidden for rubrikker kan vise en rekkevidde av poeng i stedet for en individuell poengverdi. Når den aktiveres, viser hver vurdering en maksimums- og minimumspoengverdi, og maksimumsverdien er tildelt som poengverdien.

Rekkevidder administreres på samme måte som rubrikker uten rekkevidde. Vurderingene kan deles, redigeres og fjernes individuelt, og endringer av totale poengverdier justeres automatisk for alle vurderingsverdier.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 25. september 2017
 • Sluppet i produksjon lørdag 7. oktober 2017

Krypterte kilde-ID-er for grunnleggende læringsmål

Krypterte kilde-ID-er for grunnleggende læringsmål

Krypterte kilde-ID-er for grunnleggende læringsmål lar lis_result_sourcedids krypteres. Denne parameteren er en del av LTI IMS-spesifikasjonen som brukes i karaktersatte tilbakesendingsintegrasjoner og inkluderer historisk en kombinasjon av kjent informasjon som emne-ID, verktøys-ID og oppgave-ID.

Når aktivert, vil en opak ID sendes til lis_result_sourcedid godkjent under opppgavelansering.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 18. desember 2017
 • Sluppet i produksjon lørdag 6. januar 2018

Canvas foreldre

Canvas foreldre

Canvas-foreldre (Canvas Parent) lar foreldre være en del av barnas utdannelse ved bruk av foreldreappen til Canvas (Canvas Parent App). Dette funksjonsvalget lar Canvas foreldrebrukere få tilgang til studentinformasjonen fra institusjonen din. I foreldreappen (Parent App) kan enhver bruker opprette en konto, legge til en studentens navn og passord, og se studentens emnearbeid, stille inn varslinger for oppgavefrister, se emnehendelser, og se karakterer.

Kontoer opprettet i foreldreappen (Canvas Parents) er separat fra brukerkontoer opprettet i Canvas med observatørroller. Dersom funksjonsvalget ikke er aktivert, kan brukere opprette foreldrekontoer men de vil ikke kunne legge til studenter eller få tilgang til studentdata. Dersom, uavhengig av denne funksjonens innstilling, er foreldre allerede registrert som Canvas observatører hos institusjonen din ikke begrenset fra å bruke appen. De kan bruke observatørkontoinformasjonen til å autentisere gjennom Canvas og logge inn i appen.

Detaljer

 • Sluppet i produksjon onsdag 10. august 2016

ePub-eksport

ePub-eksport

Som standard er denne funksjonen stilt til av (Off).

ePub-eksportering tillater alle brukere å laste ned et emne som en ePub-fil. Denne funksjonen lar brukere se emneinnhold offline, som filer og sider. Brukere kan ikke samhandle med emnet i ePub-materiale; emnemateriale vises som read-only, og oppgaver (f.eks oppgaveinnlevering), må fullføres på nett.

Som standard er en ePub-fil sortert etter modul, som betyr at kun elementer som studenter har tilgang til å se i hver modul er inkludert i ePub-filen. Instruktører kan derimot velge å organisere ePub-fil etter innholdstype (f.eks. oppgaver, tester, osv.) i emneinnstillinger (Course Settings).

Merk: Canvas tilbyr et ekstra nedlastningsalternativ, som lar brukere eksportere modulinnhold som en HTML-fil mens de er frakoblet. Hvis denne funksjonen aktiveres for en konto, vil funksjonen for frakoblet innhold overskrive ePub-eksport-funksjonsvalget. Funksjonen for frakoblet innhold kan aktiveres av en kundesuksessadministrator (Customer Success Manager).

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 30. november 2015
 • Sluppet i produksjon lørdag 19. desember 2015

Oversikt over læringsmestringskarakterer

Oversikt over læringsmestringskarakterer

Denne funksjonen er alltid et alternativ i Canvas. Som standard er denne funksjonen stilt til tillatt (Allow).

Læringsmestringskarakteren (utfall) (Learning Mastery Gradebook) hjelper deg og instruktørene dine å vurdere utfallene som brukes i Canvas-emner. Plassert som en del av den vanlige karakterboka, læringsmestringskarakteren gir en oversikt over studentens læring basert på standarder i stedet for karakterer. Instruktører kan også bruke karakterboken for tilbakemeldinger om pensum og undervisningsmetoder.

Studenter blir ikke påvirket av læringsmestringskarakteren hvis ikke studentens læringsmestringskarakter (Student Learning Mastery Gradebook) også er aktivert.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag tirsdag 18. februar 2014
 • Sluppet i produksjon lørdag 1. mars 2014

Tillatt læringsmål ekstra fortjeneste

Tillatt læringsmål ekstra fortjeneste

Som standard er denne funksjonen stilt til av (Off).

Tillat læringsmål ekstra fortjeneste gir instruktører muligheten til å gi mer enn maksimum resultat på et læringsmål i en vurderingsveiledning. Å tillate denne funksjonen gir instruktører muligheten til å administrere valget på hvert enkelt emne.  

Merk: Overskytende poeng for kriterier til en vurderingsveiledning kan bli gitt når som helst og er ikke administrert av dette funksjonsvalget.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 9. april 2018
 • Sluppet i produksjon lørdag 21. april 2018

Karakteroversikt for læringsmestring

Karakteroversikt for læringsmestring

Denne funksjonen er alltid et alternativ i Canvas. Som standard er denne funksjonen stilt til tillatt (Allow). Denne funksjonen kan bare brukes i samsvar med funksjonsalternativet Oversikt over læringsmestringskarakterer.

Læringsmestringskarakteren viser studenter hvordan de vurderes mot utfall som brukes i Canvas-emner. Denne funksjonen vises som en separat karakterfane på studentens karakterside når aktivert av en instruktør.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag onsdag 18. juni 2014
 • Sluppet i produksjon lørdag 12. juli 2014

Publiser karakterer på SIS

Publiser karakterer på SIS

Publisering av karakterer på SIS (Post Grades to SIS) må konfigureres med støtten fra din Canvas kundesuksessadministrator (Customer Success Manager, CSM) før det kan aktiveres for din institusjon. Vennligst kontakt din CSM for hjelp.

Publisering av karakterer på SIS lar Canvas karakterboken (Canvas Gradebook) dele informasjon med PowerSchool Student Information System (SIS). Denne funksjonen kan aktiveres både på konto- og underkontonivå, og lar instruktører gi tilbake karakterer fra karakterboken (Gradebook). Kun oppgaver som er individuelt valgt av instruktøren vil sendes tilbake til SIS. Denne funksjonen gjelder ikke for emner som ikke spesifiserer en SIS-ID i emneinnstillinger (Course Settings).

Denne funksjonen er et emnenivå funksjonsvalg. Dersom du ønsker å aktivere SIS-funksjoner for hele kontoen gjennom SIS innstillingsvalgene for karaktereksport (Grade Export Settings) i kontoinnstillinger, denne funksjonen må være skrudd på (On). Dette funksjonsvalget er satt til tillatt (Allow), SIS-valg må være stilt på basis fra emne til emne.

Hvis funksjonsvalget for aktivering av nye SIS-innstillinger for integrering er aktivert, må også «Publiser karakterer på SIS» være aktivert.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag 29. desember 2014
 • Sluppet i produksjon lørdag 10. januar 2015

Ny karakteroversikt

Ny karakteroversikt

Som standard er denne funksjonen stilt til av (Off), og kan bare tillates på en emne-for-emne basis.

Ny karakteroversikt lar instruktører se en forbedret versjon av karakteroversikten. Denne funksjonen gjør karaktersettingen mer fleksibel og intuitiv, og hever brukeropplevelsen for karakteroversikten.

Ved å tillate denne funksjonen gis instruktører evnen til å administrere funksjonsvalgene på emnebasis. Men, så fort dette funksjonsvalget er aktivert for et emne og en instruktør legger til ny karakteroversiktfunksjonalitet (slik som regler for sent-komming) kan funksjonsvalget ikke skrus av igjen for emnet.

Når tillat, kan dette funksjonsvalget kun aktiveres på emnenivå av brukerroller med tillatelse til å endre emnestatus.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 6. november 2017
 • Sluppet i produksjon lørdag 18. november 2017
 • Se Brukergrupper i ny karakteroversikt

Merk: Når et emne er aktivert i den nye karakterboken i kontoen, kan ikke dette funksjonvalget deaktiveres.

Karakteroversikt - List opp studenter etter navn for sortering

Karakteroversikt - List opp studenter etter navn for sortering

Som standard er denne funksjonen stilt til tillatt (Allow).

Karakteroversikt – list opp studenter etter navn for sortering (Gradebook - List Students by Sortable Name) lar instruktører se studenters navn i karakterboken etter navn. Opplistede navn vises som etternavn, fornavn.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i den gjeldende Karakteroversikten. Liste opp studenter etter navn for sortering er allerede et alternativ i den nye Karakteroversikten.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag onsdag 10. desember 2014
 • Sluppet i produksjon lørdag 20. desember 2014

Krev brukerrettigheter for opplastede filer

Krev brukerrettigheter for opplastede filer

Denne funksjonen er alltid et alternativ i Canvas. Krev brukerrettigheter for opplastede filer (Require Usage Rights for Uploaded Files) må konfigureres med støtten fra din Canvas kundesuksessadministrator (Customer Success Manager, CSM) før det kan aktiveres for institusjonen din. Vennligst kontakt din CSM for hjelp.

Krev brukerrettigheter for opplastede filer krever at brukere indikerer brukerrettigheter for alle emnefiler før publisering av filer i et emne.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 9. februar 2015
 • Sluppet i produksjon lørdag 21. februar 2015

Aktiver dashbordbilder for emner

Aktiver dashbordbilder for emner

Som standard er denne funksjonen stilt til tillatt (Allow).

Ved å aktivere dashbordbilder for emner (Enable Dashboard Images for Courses) lar en instruktør inkludere bilder i emnekortet i dashbordet. Bilder er lastet opp gjennom emnedetaljfanen i emneinnstillinger.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 15. august 2016
 • Sluppet i produksjon lørdag 27. august 2016

Anonym karaktersetting

Anonym karaktersetting

Som standard er denne funksjonen stilt til tillatt (Allow).

Anonym karaktersetting (Anonymous Grading) krever at alle emneoppgaver blir karaktersatt anonymt gjennom SpeedGrader. Studenter kan se både om en oppgave ble karaktersatt anonymt eller ikke, i både studentens karakterside, og i sidepanelet på oppgavens innleveringsside.

Dersom dette funksjonsvalget er av, kan instruktører fortsatte konfigurere anonym karaktersetting for individuelle oppgaver i SpeedGrader innstillingsmenyen.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag mandag 30. november 2015
 • Sluppet i produksjon lørdag 19. desember 2015

MasteryPaths

MasteryPaths

Som standard er denne funksjonen stilt til av (Off).

MasteryPaths lar instruktører og designere tilpasse undervisningsopplevelser for studenter basert på studentenes ytelse. Instruktører og emnedesignere kan identifisere aktiviteter for hver students læringssti, og gjøre forskjellige oppgaver for nødvendig læring, valgfri læring, eller velge eget innhold og oppgaver innen en spesifikk sti.

Detaljer

 • Sluppet i beta (kun USA-miljø) 7. november 2016
 • Sluppet i produksjon (kun USA-miljø) 19. november 2016

Eksternt samarbeidsverktøy

Eksternt samarbeidsverktøy

Som standard er denne funksjonen stilt til av (Off).

Eksternt samarbeidsverktøy (External Collaborations Tool) lar brukere se et oppdatert grensesnitt for samarbeid (Collaborations). Dette funksjonsvalget gjelder kun når Microsoft Office 365 LTI og Google Apps LTI er aktivert som eksterne apper. Dette funksjonsvalget må aktiveres på samme sted som de eksterne appene still til tillat (Allow) for emnenivå og (On) for konto/underkontonivå).

Aktivering av det eksterne samarbeidsverktøyet fjerner linker til alle eksisterende samarbeid og lar ikke brukere opprette samarbeid med det eksisterende Canvas Google Drive-valget. For å implementere denne funksjonen, vurder å sette funksjonsvalget til «Tillat» (Allow) slik at instruktører kan administrere eksisterende samarbeid. Instruktører som ønsker å vedlikeholde eksisterende samarbeid bør ikke aktivere funksjonsvalget for eksterne samarbeidsverktøy på emnenivå.

Detaljer

 • Sluppet i privat beta 1. august 2016
 • Sluppet i produksjon lørdag 10. desember 2016

Testlogg Revisjon

Testlogg Revisjon

Som standard er denne funksjonen stilt til tillatt (Allow).

Test loggrevisjon (Quiz Log Auditing) tillater instruktører å undersøke problemer som en student kan ha hatt når testen ble tatt. Tester vil automatisk skape data for enhver test som blir tatt i emnet, men test loggrevisjon (Quiz Log Auditing) tillater at loggene kan vises som en del av studentens testresultater.  

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag 29. desember 2014
 • Sluppet i produksjon 31. januar 2015