Canvas-guider (no)Admin guide InnstillingerHvordan administrerer jeg nye funksjoner for en konto?

Hvordan administrerer jeg nye funksjoner for en konto?

Canvas skaper kontinuerlig nye funksjoner for å forbedre opplevelsen. De aller fleste forbedringene vil bli gjort tilgjengelig som en del av den vanlige oppdateringsyklusen. Noen funksjoner kan endre arbeidsflyten for vanlige aktiviteter i Canvas i løpet av det nåværende semesteret. Fordi vi ønsker at du skal lære om disse funksjonene i ditt eget tempo, plasseres de i dine kontoinnstillinger (Account settings) som et funksjonsvalg (Feature Option). Funksjonsvalg lar deg velge når du vil aktivere den nye funksjonen for din institusjon. De fleste institusjoner vil starte funksjonen innen deres institusjon og aktiverer den for hele institusjonen mellom perioder.

Denne leksjonen gir en oversikt over hvordan funksjonsvalg administreres for en hel konto. Funksjonene kan aktiveres på nivåene konto, under-konto, emne og bruker. På emnenivå kan du gi instruktører valget å implementere funksjoner på basis av emnene. Administratorer og instruktører har ingen kontroll over brukernivåfunksjoner.

De fleste funksjonene vil være tilgjengelig for aktivering når som helst. Enkelte funksjoner vil kun vises etter de er aktivert av din kundesuksessadministrator (Customer Success Manager). For å vise spesifikke funksjonvalg tilgjengelig i Canvas, besøk kontofunksjons leksjonen.

Vennligst merk at de fleste funksjonsvalgene vil kun være valgfri i en kort periode. Når et funksjonsvalg er offisielt frigitt til produksjonsmiljøet, vil du ha noen frigivelser (avhengig av funksjonen) før alternativet aktiveres for alle Canvas-brukere. Derfor anbefaler vi at du bruker betamiljøet til å lære om nye funksjonsvalg for din institusjon, og når funksjonene er sluppet til ditt produktmiljø, aktiver det så fort som passende for din institusjon.

Merk: Funksjoner på kontonivå kan ikke behandles i underkontor og gratis-for-lærer-kontoer.

Åpne kontoinnstillinger

Åpne kontoinnstillinger

I Kontonavigering, klikk på Innstillinger (Settings).

Åpne funksjonsvalg-fanen

Åpne funksjonsvalg-fanen

Klikk på Funksjonsvalg (Feature Options)-fanen.

Vis funksjonsvalg

Vis funksjonsvalg

Tilgjengelige funksjoner vil vises i funksjonsvalg-fanen. Noen funksjonsvalg må aktiveres av din Kundesukessadministrator (Customer Success Manager).

Vis funksjonstyper

Vis funksjonstyper

Når funksjonene er tilgjengelige vil de listes i konto (Account) [1] eller emne (Course) [2], avhengig av funksjonens funksjonalitetsnivå.

Hver funksjon inkluderer en funksjonsbeskrivelse. For å utvide boksen og vise beskrivelsen, klikk på pil-ikonet [3].

Vis funksjonsmerker

Vis funksjonsmerker

Funksjonsmerker hjelper med å identifisere statusen til hver funksjon. En funksjon uten merke [1] betyr at funksjonen er stabil og klar for bruk i ditt produksjonsmiljø.  Funksjoner kan også inkludere betamerker [2], som betyr at funksjonen er tilgjengelig for bruk i ditt produksjonsmiljø, men testes forsatt for brukervennlighet og tilgangsoppførsel. Aktivering av en betafunksjon kan skape utilsiktet oppførsel innen din Canvas-konto.

Merk: Noen ganger vil funksjoner inneholde et utviklingsmerke (Development tag), som betyr at funksjonen er kun tilgjengelig for testing i betamiljøet, og ikke tilgjengelig i produksjonsmiljøet.

Vis funksjonstilgang

Vis funksjonstilgang

Hver funksjon viser en funksjonstilgangstatus som kan endres i henhold til din preferanse.

Vis på-funksjon

Vis på-funksjon

Dersom en funksjon er skrudd på, vil funksjonen bli grå og satt til På (On). Dine kontoer vil måtte bruke denne funksjonen.

Vis tillatte funksjoner

Vis tillatte funksjoner

Dersom en funksjon er gjort tilgjengelig i Canvas, kan du velge hvordan du vil administrere funksjonen for din konto eller emnene i kontoen, avhengig av funksjonsvalgets plassering.

Tillatte funksjoner viser tre valg:

  1. På: Aktiver denne knappen for å skru på denne funksjonen, som vil bli aktivert for kontoen og alle underkontoer. Dine instruktører vil måtte bruke denne funksjonen i sine emner. Dette valget er bra for funksjoner som må implementeres over hele kontoen øyeblikkelig eller som har blitt tillatt (Allowed) for nok tid for brukere som har tilpasset seg til de (om nødvendig).  
  2. Tillat: Aktiver denne knappen for å administrere funksjonen for individuelle underkontoer eller emner. Dette valget passer for funksjoner som er nødvendige å aktivere bare for spesifikke underkontoer eller kurs, eller funksjoner som kan trenge å bli faset inn i en konto på basis av emnet. Hvis du ønsker at en funksjon skal gjelde for hovedkontoen, gjelder dette valget ikke for deg. Du må bruke «På» (On)-valget i stedet.
  3. Av: Aktiver denne knappen dersom du ikke ønsker å aktivere denne funksjonen. Dette valget passer for funksjoner som du ikke er komfortabel med å tillate, eller funksjoner som oppstår innen et semester og du ikke ønsker å distrahere instruktører fra emnene sine.

På emnenivå er standarden for funksjoner enten «Av» eller «Tillat» (Off eller Allow), avhengig av typen og kompleksiteten til funksjonen. Funksjoner med lav innvirkning kan bli satt til Tillat (Allow) automatisk. Skjulte funksjoner som forespurt om å bli aktivert av en kundesuksessadministrator (Customer Success Manager) er også satt til Tillat (Allow).

Merk: Avhengig av funksjonens funksjonalitet, når du aktiverer en funksjon til «Tillat eller På» (Allow eller On) kan en advarselsmelding vise som spør deg om å bekrefte valget ditt, fordi enkelte kontofunksjoner ikke kan skrus av når de aktiveres.

Vis funksjoner for emnenivå

Vis funksjoner for emnenivå

Instruktører kan vise funksjoner du har aktivert i fanen for emnefunksjonsvalg.

Vis funksjoner på brukernivå

Vis funksjoner på brukernivå

Brukere kan aktivere brukernivå-funksjonsvalg nederst i Profilinnstillingene.

Merk: Administratorer har ingen kontroll over brukernivåfunksjoner.