Canvas-guider (no)Admin guide Emnene og seksjoneneHvordan krysslister jeg en seksjon i et emne som en admin?

Hvordan krysslister jeg en seksjon i et emne som en admin?

Krysslisting lar deg flytte seksjonspåmeldinger fra individuelle emner og kombinere de til ett emne. Denne funksjonen er til hjelp for instruktører som underviser i flere seksjoner av samme emne, og kun ønsker å administrere emnedata fra én plassering. Instruktører kan la studenter se brukere i andre seksjoner, eller begrense det slik at de kun ser brukere i samme seksjon. Seksjonsnavn endres ikke når de krysslistes; seksjonen flyttes bare til et annet emne.

Krysslisting bør foretas når emnene ikke er publiserte. Emnearbeid beholdes i emnet, ikke med seksjonspåmeldingen, så dersom et publisert emne krysslistes vil alle krysslistede påmeldinger miste tilknyttede oppgaveinnlegg og karakterer.

For å kryssliste et emne, må du vite navnet på emnet eller emnets ID. Det er bedre å bruke en emne-ID til å bekrefte at du krysslister en seksjon inn i riktig emne. Du kan finne emne-ID ved å åpne emnet og vise nummeret på enden av nettadressen (f.eks account.instructure.com/courses/XXXXXX).

Seksjoner kan bare være i ett emne av gangen. Så snart en seksjon er krysslistet, kan du kryssliste seksjonen inn i et annet emne på nytt, hvis nødvendig. Du kan også av-kryssliste en seksjon.

Denne leksjonen viser hvordan du kan manuelt kryssliste en seksjon, men krysslisting kan også gjøres via SIS-import. For mer informasjon om krysslisting, se videoen om krysslisting.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering klikker du admin -lenken [1], klikk deretter navnet på kontoen [2].

Åpne emner

Åpne emner

I Navigering på emner klikker du emner -lenken.

Merk: Når du åpner en konto lander kontoen automatisk på emnesiden.

Finn emne

Bruk filteret og søkealternativer til å finne emnet i kontoen.

Merk: For øyeblikket inkluderer emnesiden to forskjellige oppsettalternativer. Avhengig av hva emnesidene viser, kan siden inkludere forskjellige filter og søkealternativer for å finne emnet i kontoen.

Åpne innstillinger

I søkeresultatet klikker du Innstillinger -lenke til emnet.

Åpne seksjoner

Åpne seksjoner

Klikk på seksjoner -fanen.

Vis seksjon

Vis seksjon

Klikk på tittelen til testen som du ønsker å åpne.

Krysslist seksjon

Krysslist seksjon

Klikk på « krysslist denne seksjonen » (Cross-List this Section)-knappen.

Søk etter emne

Søk etter emne

Hvis du vil søke etter et emne etter navn, angi navnet i feltet «søk etter kurs» [1]. Du kan eventuelt angi ID-nummeret for kurset i feltet for kurs-ID [2].

Krysslist denne seksjonen

Krysslist denne seksjonen

Kontroller at du har valgt riktig kurs [1]. Klikk på « Krysslist seksjon » (Cross-List this Section)-knappen [2].

Bekreft krysslisting

Den krysslistede seksjonen vises nå i det nye kurset. Brødsmuler viser den nye kurs-koden.

Krysslist seksjonen på nytt

Krysslist seksjonen på nytt

Seksjoner kan bare være i ett emne av gangen. Hvis du må kryssliste seksjonen i et annet kurs, klikker du på « Krysslist denne seksjonen på nytt » (Re-Cross-List this Section).