Canvas-guider (no)Admin guide Kontoen og underkontoerHvordan laster jeg opp tilpasset JavaScript og CSS-filer til en konto eller underkonto?

Hvordan laster jeg opp tilpasset JavaScript og CSS-filer til en konto eller underkonto?

I Canvas kan du bruke Theme Editor for å merke kontoen din. Dersom du ønsker å legge til ekstra merking som ikke er støttet for øyeblikket i Theme Editor, kan du laste opp cascading style sheets (CSS) og JavaScript (JS) filer til kontoen din. Filer er vertet direkte i Canvas. Ethvert tema påført på kontoen kan også påføres til alle underkontoer.

Theme Editor støtter skrivebord og mobilopplastingsfiler. Standard CSS/JS-filer er påført til HTML-sider i skrivebordapplikasjonen til Canvas, som kan inkludere påloggingssiden til mobile enheter. Mobile CSS/JS-filer brukes kun på brukerinnhold vist innen Canvas iOS eller Android apper, i tillegg til tredjepartsapper som bruker Canvas API, men mobilfilene gjelder ikke brukerinnhold vist i mobile nettlesere.

Tilpassede JavaScript og CSS-filer er underlagt de samme konto og underkonto merkereglementet som ved oppretting av vanlige tema i Theme Editor.

Før tilpassede JavaScript og CSS-filer legges til, må du kontakte din kundesuksessadministrator (Customer Success Manager) for å aktivere tilpasset merking for kontoen eller underkontoen din.

Risiko ved tilpassede filer

Dersom du ikke kan bruke vanlige Theme Editor-funksjonene for merking, må du være kjent med risikoen ved å bruke tilpassede filer som kan forårsake tilgangsproblemer eller konflikter med fremtidige Canvas-oppdateringer:

 

Merknader:

  • Theme Editor er ikke tilgjengelig for to-ukers prøve, eller gratis-for-lærere kontoer.
  • Dersom du er en underkonto administrator, og temalenken ikke er synlig i kontonavigering (Account Navigation), har ikke temaer blitt aktivert for underkontoer. Dersom CSS/JS-opplastingsfanen ikke er synlig, har filopplastinger ikke blitt aktivert for underkontoer.

Åpen konto

Åpen konto

I global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2]

Åpne tema

Åpne temaredigering-tasten

I Kontonavigering, klikk på Tema lenken.

Merknad: Dersom et underkontotema har blitt aktivert, inkluderer også hver underkonto en temalenke (Themes). For å åpne Theme Editor for en underkonto, klikk på underkontoer (Sub-Accounts)-lenken for å finne og åpne underkonto, og så klikke på underkontoens temalenke.

Åpne temamal

Dersom du ikke har et Canvas-tema for din konto, bruk en mal for å opprette et nytt tema. Du kan velge fra standard Canvas-malen, en minimalistisk mal, eller en State U. mal. Dersom du kundesuksessadministrator (Customer Success Manager) har aktivert det K12-spesifikke funksjonsvalget, vises også K12-temaet som en mal.

For å opprette et nytt tema, hold musen over en mal og klikk på «åpne i Theme Editor» (Open in Theme Editor)-knappen [1], eller klikk på «legg til tema» (Add Theme)-knappen [2] og velg en mal fra listen.

Åpne lagret tema

Dersom du har tidligere opprettet og lagret et tema, kan du redigere lagrede temaer når som helst. Lagrede temaer vises i mine temaer (My Themes)-seksjonen. For å åpne et lagret tema, hold musen over navnet til temaet og klikk på «åpne i Theme Editor» (Open in Theme Editor)-knappen [1].

For å opprette et nytt tema basert på et lagret tema, klikk på «legg til tema» (Add Theme)-knappen [2], og velg navnet på det lagrede temaet fra listen. Dette valget hjelper deg å unngå overskriving av tidligere lagrede temaer.

Last opp tilpassede filer

Last opp tilpassede filer

I Theme Editor-sidepanelet, klikk på last opp (Upload)-fanen.

Velg CSS/JS filtyper

For å laste opp filer til skrivebordappen til Canvas, finn CSS-fil/JavaScript-filheader [1]. For å laste opp filer for brukerinnhold på mobil-Canvas og tredjepartsapp, finn mobilappens CSS-fil/JavaScript-filheader [2].

Finn filtypen du vil laste opp og klikk «velg» (Select)-knappen [3], og finn filen på datamaskinen din.

Finn ekstra filer for opplasting, om nødvendig.

Forhåndsvisningstema

Forhåndsvisningstema

For å forhåndsvise temaet, klikk på «forhåndsvis endringene dine» (Preview Your Changes)-knappen.

Canvas vil generere en forhåndsvisning for komponenter basert på de opplastede filene dine.

Administrere filer

Administrere filer

For å administrere filene, klikk på last opp (Upload)-fanen igjen [1].

For å fjerne å laste opp en ny fil, klikk på fjerne (Remove) ikonet [2]. Du kan gjøre flere endringer og laste opp den endrede filen.

For å se koden for filen, klikk på vis fil (View File)-lenken [3]. Nå som filen er lagret direkte i Canvas, bruk denne linken dersom filen må lastes ned.

Lagre tema

Lagre tema

Når du er fornøyd med endringene, lagre temaet ved å klikke på «lagre tema» (Save Theme)-knappen.

Opprett temanavn

Opprett temanavn

Dersom du endret et tema fra en mal, vil Theme Editor opprette en kopi av temaet. Maler kan ikke redigeres direkte. I temanavnfeltet [1], skriv inn et navn for temaet ditt. Klikk på «lagre tema» (Save Theme)-knappen [2].

Merknad: Dersom du har tidligere lagret et tema, vil lagring av temaet overskrive den forrige versjonen av temaet, og bruke det samme temanavnet.

Bruk tema

Bruk tema

For å bruke temaet i kontoen din, klikk på «Påfør» (Apply)-knappen [1].

For å gå ut av temaet og gå tilbake temasiden, klikker du på «Lukk» (Exit)-knappen [2]. Du kan lukke temaet og påføre den til kontoen når som helst.

Merknad: Dersom kontoen din tillater underkontoer å tilpasse sine egne temaer, vil alle endringer du gjør også filtrere ned til assosierte underkontoer. Canvas viser statusen til din Theme Editor oppdateringer; når prosessen for hver underkonto er ferdig, vil underkontoen forsvinne fra fremdriftsvinduet. Når alle underkontoer er oppdatert, vil Theme Editor ta deg tilbake til temasiden.